แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม: Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (22/1/2020)  
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากรรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมโครงการอบรม: Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง สุพัตรา วรรณพัฒน์ โทร. 2-7848  อ่านต่อ..

 โครงการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ประจำปี 2563 (22/1/2020)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ณ ห้องสัมมนา A3-203 เวลา 09.00-14.00 น.  อ่านต่อ..

 วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (17/1/2020)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวัน(หยุดชดเชยวันมาฆบูชา)  อ่านต่อ..

 ขอเชิญทุกท่านบริจาคโลหิตในโครงการ PLUS1 (13/1/2020)  
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตโครงการ PLUS1 "เพิ่มจำนวนคร้ั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ชั้น 3 กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง   อ่านต่อ..

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (2/1/2020)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2563 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุด... คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (23/12/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แอปพลิเคชัน BAH Connect ระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วย (9/12/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดตัว แอปพลิเคชัน BAH Connect เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว สามารถลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์เวชระเบียน ช่อง 8,9 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 0-2534-7000 ...ขั้นตอนการติดตั้ง...  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/11/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ไตเทียม) รุ่นที่ 7 (6/1/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 ส่งใบสมัครสอบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ e-mail: rattiaor@yahoo.co.th โทร. 080-556-5461  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2019)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์รับแพทย์ฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองออร์โธปิดิกส์ ชั่น 4 อาคารคุ้มเกล้า โทร. 0-2534-7365, 0-2534-7384  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น) (21/1/2020)  
     วิธีเตรียมตัวป้องกัน โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น)  อ่านต่อ..

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการระบาดของ 2019 Novel Coronavirus (21/1/2020)  
     ข้อควรรู้เกี่ยวกับการระบาดของ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)  รัฐบาลจีนได้รายงานองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ว่ามีการระบาดของโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุที่เมือง อู่ฮั่น (Wuhan) กว่า 40 ราย  อ่านต่อ..

 PM 2.5 กับผลกระทบต่อผิวหนัง (21/1/2020)  
     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้ฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นทั่วโลกและกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและอีกหลายจังหวัด ฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากนี้นอกจากจะทำให้มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผิวหนังด้วยเช่นกัน   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
  
-

 
-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 421 ประจำเดือนมกราคม 2563
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 สายสัมพันธ์อาจารย์-ลูกศิษย์ NEW YEAR PARTY 2020 (22/1/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน New Year Party 2020 เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ... อ่านต่อ

 พิธีทำบุญตักบาตร กองกุมารเวชกรรม (22/1/2020)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

 โครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (15/1/2020)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ กับพยาบาล ซึ่งโครงงานนี้จะจัดในวันที่ 13-14, 17,27-28, 31 ม.ค.63 และ 25-28 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ

 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 (13/1/2020)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 นำโดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ผู้บริหาร รพ.ฯ บุคลากร รพ.ฯ และผู้ป่วย ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63   ... อ่านต่อ

 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 (13/1/2020)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 มอบของเล่น ขนม และจัดกิจกรรม สันทนาการให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรมและหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา (10/1/2020)
 รับสมัครตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา (7/1/2020)
 จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ จดรายงานการประชุม (6/1/2020)
 โครงการอบรมบริการวิชาการ ม.มหิดล (6/1/2020)
 งานประชุมวิชาการสมาคมโรคหลอดเลือดแดง ครั้งที่ 18-2563 (6/1/2020)
 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 (11/12/2019)
 โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 (4/12/2019)
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร (2/12/2019)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 (7/11/2019)
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 9 (24/10/2019)
 อบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 10 (24/10/2019)
 ประชุมวิชาการ Integrated Health and Social Care for Longevity (24/10/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

 ติดตามต่อที่เพจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ
BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital 

-