แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
มาตรการการจัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถใน รพ.
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 21/03/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
โปสเตอร์โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

เรียนเชิญบริจาคโลหิตได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30, 13.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต
โทร.
0 2534 7835, 27835


* การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต *

html code 
   ขอเชิญ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://admin.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/9216_70%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg


 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems (27/5/2016)  

  Link : อ่านต่อ
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.ต.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร. 0-2534-7337 ... รายละเอียด/ลงทะเบียน   อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2558 (26/5/2016)  
     กองแพทยศาสตร์ และคณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ..

 งดตรวจทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป (17/5/2016)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. งดตรวจทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป (รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากมีการประชุมวิชาการทันตแพทย์สังกัด ทอ.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อห้องตรวจทันตกรรม โทร. 0-2534-7933  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน (17/5/2016)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 ฟรี...สำหรับประชาชน (4/5/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 สำหรับประชาชน (ฟรี...ด่วนวัคซีนมีจำนวนจำกัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โทร 0 2534 7556 หรือติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ โทร 0 25347221  อ่านต่อ..

 แจ้งย้ายสถานที่ใส่บาตร(ทุกวันพุธ) (3/5/2016)
     ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไป ร่วมใส่บาตรสร้างบุญ พร้อมกัน"ทุกวันพุธ" เวลา 0700 ณ บริเวณห้องพิธีสงฆ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง เริ่มพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และสามารถใส่บาตรได้ที่ หอผู้ป่วยชั้น 11 และหอผู้ป่วยชั้น 12  อ่านต่อ..

 ประกาศยกเลิกการใช้ใบ VN (29/4/2016)
     เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน เนื่องด้วยทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการยกเลิกการใช้ใบ VN ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.59 เป็นต้นไป (ยกเว้น ผู้ป่วยที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,เจาะเลือด, เอกซเรย์)  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders (26/4/2016)  
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders" ในวันที่ 7-9 กันยายน เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (28/3/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. และเปิดเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...<< downloadแผ่นพับคลินิกนอกเวลาราชการ >>  อ่านต่อ..

 บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล (21/2/2016)

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปิดให้บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล อัตราค่าบริการ สะสมบุญชุดที่ 1 ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท สะสมบุญชุดที่ 2 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท และสะสมบุญชุดที่ 3 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท...ซึ่งจะรับจัดพิธีเฉพาะวันราชการ เริ่มพิธีเวลา 1000 สามารถสั่งจองได้ที่ สนง.มูลนิธิคุ้มเกล้า (ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ) ทุกวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-1646818...กรุณาจองล่วงหน้า 15 วัน และกรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมชำระเงิน  อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ประจำปี 2559 (26/1/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ปี 2559 "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ(สอบสัมภาษณ์) (27/5/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมสุขบำรุง ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ (หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล โทร.0 2534 7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (19/5/2016)  
     กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 30 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7234 ...รายละเอียด   อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (19/5/2016)  
     กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 53 อัตรา ตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2559 ทุกวันในเวลาราชการ(กำหนดวันและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7234 ... รายละเอียด   อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (12/5/2016)

  Link : อ่านต่อ
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที่www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7306-7 หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  
สายด่วนโทร 1422 (24 ชม.) ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 วิธีช่วยเหลือคนเป็นลมแดด (17/5/2016)  
     ร้อน ๆ แบบนี้ ระวังอันตรายจากโรคลมแดด  ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ..

 กินผัก ผลไม้ พร้อมย้ำดื่มน้ำเปล่า 8-10 แก้วต่อวัน ป้องกันภาวะขาดน้ำ (10/5/2016)

  Link : อ่านต่อ
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนคลายร้อนด้วยผักผลไม้ใกล้ตัว พร้อมย้ำให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 8 – 10 แก้วต่อวัน ป้องกันภาวะขาดน้ำ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ทรงพระเจริญ
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้
 

 
 ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 377 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 รับมอบรถเข็นผู้ป่วย,เครื่องวัดความดันโลหิต (23/5/2016)
     คณะชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 31 มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 เครื่อง มูลค่ารวม 130,000 บาท ให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย รพ.ฯ โดย พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ (23/5/2016)
     หน่วยเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิด Implanted port เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่ทุกข์ทรมานจากการได้รับสารน้ำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของพยาบาลในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิด Implanted port ที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 80 คนอ่านต่อ


 โครงการสานสัมพันธ์แบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2559 (18/5/2016)
     กองแพทยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์แบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ใหม่ได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีและความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของแพทย์ที่ดีในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  ...อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการกองประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (17/5/2016)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการกองประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เรื่องการใช้วัสดุอุดฟันที่ทันสมัย โดย ทพ.ภูรีวัฒน์ สิทธิยศ และคุณทักษพร พันธุ์โภคา นักวิชาการแผนกทันตกรรมของบริษัท 3M เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ...อ่านต่อ


 วันพยาบาลสากล (12/5/2016)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันพยาบาลสากล โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการอบรม Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 8 (24/5/2016)
 ประชุมวิชาการ Essential Body Radiology in a Nutshell (24/5/2016)
 โครงการ Healthcare Technology Summit 2016 (24/5/2016)
 เชิญทำบุญผ้าป่า 49 ปีที่รอคอย ช่วยหนูหน่อยสร้างรั้วโรงเรียน (18/5/2016)
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (18/5/2016)
 ประชุมเบญจภาคีวิจัยสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (10/5/2016)
 ประชาสัมพันธ์และพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรม (28/4/2016)
 ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1-2559 (21/4/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก (21/4/2016)
 อบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ Regenerative Medicine (19/4/2016)
 อบรมวิชาการสรีรวิทยยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 34 (19/4/2016)
 อบรม Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials (12/4/2016)
 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา (30/3/2016)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Skills for Clinical Teachers (29/3/2016)
 โครงการทางด่วนชีวิต ปริญญาตรี 2 ปีครึ่ง (29/3/2016)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (17/3/2016)
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (17/3/2016)
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (17/3/2016)
 โครงการฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน,พฤษภาคม 2559 (9/3/2016)
 ขอเชิญส่งผลเงินเพื่อขอทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16 (29/2/2016)
ทั้งหมด..