แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
Facebook Bah Rtaf (Bhumibol Adulyadej Hospital)
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

65 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์ บันทึกเทปรายการ(ครั้งที่ 2) สัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ รพ.ฯ

 • น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค
  รองผอ.รพ.ฯ เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้หญิงตั้งครรภ์
  ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค 57
 • น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา
  รองผอ.รพ.ฯ เรื่องลิ้นหัวใจรั่ว
  ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 57
 • ร.อ.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร เรื่องกรดไหลย้อน
  ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 57

ทาง New TV ช่อง 18 ทุกคืนวันเสาร์ 23.30-00.30 น.

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์ บันทึกเทปรายการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ฯ ครั้งที่ 3

 • โรคปวดคอเรื้อรัง
  โดย ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค.58
 • โรคไวรัสตับอักเสบบี
  โดย น.อ.ชินวัตร์ สุทธิวนา อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค.58
 • โรควุ้นตาเสื่อม
  โดย ร.อ.รณกร ปัญจพงษ์ จักษุแพทย์
  ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค.58

เปลี่ยนเวลาเป็นวันอาทิตย์ ทาง
New TV ช่อง 18
13.00-14.00 น.

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ตารางรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่..เดือนมกราคม 2558 
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการรับบริจาคโลหิต "รถออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต" ประจำเดือนมกราคม 2558 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 ประกวดคำขวัญ...มูลนิธิรพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมประกวดคำขวัญ"มูลนิธิรพ.ภูมิพลอดุลยเดช" โดยเป็นคำขวัญสั้น ๆ มีถ้อยคำเชิญชวน จูงใจหรือกินใจ เช่น "การให้ ไม่มีวันสิ้นสุด" ส่่งคำขวัญภายในวันที่ 15 ม.ค.58 ส่งคำขวัญได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามโทร  0 2534 7310  อ่านต่อ..

 ขอรับการสนับสนุนของขวัญเนื่องใน...วันเด็กประจำปี 2558 
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนม เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558 ในวันศุกร์ที่ 9 ม.ค.58 ณ บริเวณหน้าห้องตรวจกุมารเวชกรรม ติดต่อบริจาคสิ่งของ บก.กองกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร. 0 2534 7306-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ม.ค.58  อ่านต่อ..

 แจ้งให้ทราบ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
     แผนกทะเบียนเวชสถิติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2551-2555) ที่ขาดการติดต่อกับ รพ.ฯเกิน 5 ปี,แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2546-2547 หากผู้ใช้บริการท่านใดมีเลขที่ผู้ป่วยนอกดังกล่าว มีความต้องการรับการรักษาต่อ กรุณาติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7217,0 2534 7275  อ่านต่อ..

 ไฟโบร-สแกน(เครื่องตรวจตับ) เทคโนโลยีใหม่ รู้ผลไว...รักษาได้
     หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจตรวจหาภาวะพังผืดในตับ และปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยเครื่องไฟโบร-สแกน เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศฝรั่งเศส พิเศษ..ตรวจฟรี!!ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ติดต่อรับการตรวจได้ที่ น.ท.หญิง วัลลภา ทับคล้าย โทร.0 2534 7986  อ่านต่อ..

 วันหยุด...ประจำเดือนมกราคม 2558 
     ประกาศ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ",อาคารคุ้มเกศ และตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ม.ค.58,วันศุกร์ที่ 2 ม.ค.58,วันจันทร์ที่ 19 ม.ค.57 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7312,0 2534 7000  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2557
     ประกาศ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ",อาคารคุ้มเกศ และตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันพุธที่ 10,วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 โครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. จัดทำโครงการ"ถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic"  เพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคัดกรองโรคฟันและกระดูกขากรรไกรแก่ข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินที่ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาภายใน ภายนอกประเทศ และปฏิบัติงานราชการสนาม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 2-7936  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อสอบภาควิชาการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (12/12/2014)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศสอบภาควิชาการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันอังคารที่ 6 ม.ค.58 เวลา 0900 อาคารทองใหญ่ ชั้น 5 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกำลังพล โทร.0 2534 7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (29/10/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2558 (19/2/2014)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อน.ส.วลัยพร มิฉายา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-5347366,02-5347384 โทรสาร 02-9746308  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง
  
สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับการดาวน์โหลด
..สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 โรคเท็กซ์เนค 
     โรคเท็กซ์เนค อาการของ"สังคมก้มหน้า" อาการของ"สังคมก้มหน้าตอนนี้กำลังกลายเป็น โกลบอล ซินโดรม" คือออกการการกันแพร่หลายไปทั่วโลก ตามการแพร่ระบาดของอุปกรณ์พกพาสารพัดตั้งแต่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ...  อ่านต่อ..

 โรคมือ เท้า ปาก
     แจ้งการระบาดของโรค ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 1442 สายด่วนกรมควบคุมโรค  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 360 ประจำเดือนธันวาคม 2557
เรื่องเด่นในฉบับ... สวัสดีปีใหม่ 2558 ,ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตราย"ง่วงไม่ขับ ...เมาไม่ขับ",สาส์น MSO, 1 นาทีเพื่อสุขภาพ"ขยับบ่อย ๆ ลดพุง ลดโรค" ,สมาชิกใหม่ฯ ,รู้จัก...โรคเท็กซ์เนค,ชุดปฏิบัติงาน,สาร ผอ.รพ.ฯ,ใครทำอะไรที่ไหน,สรรหามาฝาก,ประมวลภาพ
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ประชุมวิชาการ...Pharma Day on X-Mas day
     กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการในชื่องาน "Pharma Day on X-Mas day" ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้า" โดยมี พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายความรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57อ่านต่อ


 โครงการ DELETE YOUR FAT OFF season 2
     คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปิดโครงการ"Delete your fat off ลด...เปลี่ยนชีวิตปีที่ 2" ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 1 นายเรวัฒน์ เล็กกูล,รางวัลที่ 2 น.ส.พีรญา ทองโสภณ,รางวัลที่ 3 น.ส.ฉลองรัชต์ จันทร์ฉวี และรางวัลกลุ่มได้แก่ กลุ่มพอง...พอง โดยมี พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
  
ารสารโอสถติดปีก ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์
และสาระน่ารู้เกี่ยวกับยา
   หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ยา
สอบถามได้ที่
 https://www.facebook.com/WingofPharma
0 2534 7188(0800-2300),0 2534 7139(24ช.ม.)
 
wingofpharma@hotmail.com

จัดทำโดย: หน่วยสารสนเทศทางยา
กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
---------------------------------------------------------------------------
 
 การเตรียมยา...ก่อนเดินทาง
 ลืม?...ทานยา
 ใช้ยาพาราเซตามอล(พร่ำเพรื่อ)..เสี่ยงเป็นพิษต่อตับ
 5 สิ่ง ที่ไม่ควรกินกับยา
 ยาบรรเทา...อาการหวัด
ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
.
 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
 Operative Spine Course 2015
 Intensive Anesthesia 2015
 โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกษา57
 Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 ประชุมวิชาการ CCOG 2015 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
 ฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น
 ขอเชิญชมงาน..วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558
 ขอเชิญสัมมนาพิเศษเรื่อง อาเซียน+3+6 (RCEP): ผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคกล้ามเเนื้อ 14 AOMC Annual Scientific Meeting 2015
 ประชุมวิชาการความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล
 Applied Clinical Statistics Series 2015
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.ตรี และป.โท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 58
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2558 (รอบที่ 1)
 ประชุมวิชาการ The 1 Comprehensive Infection in Immunocompromised Host Symposium
 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Back to Basics
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
 ขอเชิญอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
 Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7: คืนความสุขให้คนไทยหัวใจแข็งแรง 2015
 รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558 (รอบที่ 1)
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 โครงการสายใยสู่สัตว์ไทย
ทั้งหมด..