แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
มาตรการการจัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถใน รพ.
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 21/03/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
โปสเตอร์โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

เรียนเชิญบริจาคโลหิตได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30, 13.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต
โทร.
0 2534 7835, 27835


* การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต *

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 ฟรี...สำหรับประชาชน 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 สำหรับประชาชน (ฟรี...ด่วนวัคซีนมีจำนวนจำกัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โทร 0 2534 7556 หรือติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ โทร 0 25347221  อ่านต่อ..

 แจ้งย้ายสถานที่ใส่บาตร(ทุกวันพุธ) 
     ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไป ร่วมใส่บาตรสร้างบุญ พร้อมกัน"ทุกวันพุธ" เวลา 0700 ณ บริเวณห้องพิธีสงฆ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง เริ่มพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และสามารถใส่บาตรได้ที่ หอผู้ป่วยชั้น 11 และหอผู้ป่วยชั้น 12  อ่านต่อ..

 ประกาศยกเลิกการใช้ใบ VN 
     เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน เนื่องด้วยทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการยกเลิกการใช้ใบ VN ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.59 เป็นต้นไป (ยกเว้น ผู้ป่วยที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,เจาะเลือด, เอกซเรย์)  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders 
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders" ในวันที่ 7-9 กันยายน เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 งดตรวจโรคผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้...  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤษภาคม 
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. และเปิดเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...<< downloadแผ่นพับคลินิกนอกเวลาราชการ >>  อ่านต่อ..

 บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล 

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปิดให้บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล อัตราค่าบริการ สะสมบุญชุดที่ 1 ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท สะสมบุญชุดที่ 2 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท และสะสมบุญชุดที่ 3 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท...ซึ่งจะรับจัดพิธีเฉพาะวันราชการ เริ่มพิธีเวลา 1000 สามารถสั่งจองได้ที่ สนง.มูลนิธิคุ้มเกล้า (ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ) ทุกวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-1646818...กรุณาจองล่วงหน้า 15 วัน และกรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมชำระเงิน  อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ประจำปี 2559
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ปี 2559 "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เว็บแฟนเพจของมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  Link : อ่านต่อ
     สวัสดีค่ะทุกท่านที่ได้ให้ความอุปการะมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้มูลนิธิฯได้จัดทำเว็บแฟนเพจของมูลนิธิฯ เพื่อให้เพื่อนๆ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมูลนิธิผ่านทาง facebook Fanpage ของมูลนิธิฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ (Facebook Fanpage เชิญคลิ้กลิงค์และกด LIKE ได้เลยค่ะ>https://www.facebook.com/BhumibolGiveShop)   อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อ...หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส 

  Link : อ่านต่อ
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อมูลนิธิฯ "หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส" สีขาว,สีฟ้า ในราคาตัวละ 150 บาท ได้ที่ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" โทรสั่งซื้อได้ที่ 0 2534 7161 และร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น1 อาคารคุ้มเกศ 0 2534 7970 เวลา 0900-1300 ในวันทำการ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) (4/5/2016)  
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (3/5/2016)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที่www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7306-7  อ่านต่อ..

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (18/4/2016)
     ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาลและศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับวิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศ พอ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๔ และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา จำนวน 16 คน ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  
สายด่วนโทร 1422 (24 ชม.) ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 แนะ 2 เตรียม 5 ตื่นตัว ขณะขับรถทางไกล ป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว 
     นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทุกช่วงวันหยุดยาว ประชาชนส่วนใหญ่จะมีแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือขับรถท่องเที่ยวตามต่าง จังหวัด กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไกล เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ดังนี้  อ่านต่อ..

 คุณประโยชน์ของปลาทู 
     ปลาทูเป็นอาหารทะเลชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทปลาผิวน้ำสีของลำตัวด้านบนหลังเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน คนไทยนิยมบริโภคปลาทู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ทำอาหารได้หลายอย่าง ย่อยง่าย รสชาติดี ปลาทูเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างดี จะเห็นได้ว่าในปลาทูสด 100 กรัม มีคุณค่าสารอาหารดังนี้ ที่มา: www.samunpri.com  อ่านต่อ..

 ไขมันในเลือดผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้่อรัง 
     ไขมัน เป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายใช้เป็นพลังงาน สร้างฮอร์โมน และวิตามินบางชนิด ไขมันในเลือดมาจากอาหารที่รับประทาน และร่างกายสร้างขึ้น การวัดระดับไขมันในเลือด วัดเป็นระดับโคเสสเตอรอล และไตรกลีเซอรไรด์... ที่มา: สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ทรงพระเจริญ
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้
 
 
 
  ปีที่ 30 ฉบับที่ 376 ประจำเดือนเมษายน 2559
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ครอบครัวสุทธิวนา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
     น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบเงินบริจาคจาก"ครอบครัวสุทธิวนา" จำนวน 100,000 บาท ให้แก่กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อใช้ในกิจการของกองต่อไป เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ


 HIRO MORI SCHOLARSHIP มอบทุนการศึกษา
     Dr.Yoneyuki Kobayashi , MD. และ Mr.Zenshiro Kawano ผู้แทนจาก Hiro Mori scholarship มอบทุนการศึกษาให้แก่ น.ส.ธาริณี ธารีเพียร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ น.ส.สุปวีณ์ พันธุ์มะม่วง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ...อ่านต่อ


 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต้อนรับคณะผู้บริหารการพยาบาลจาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า(Advanced HA)ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมของการทำ AHA,เวชสารสนเทศ,ระบบยา,ระบบคัดกรองผู้ป่วย ER,Palliative care และการดูแลต่อเนื่อง เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2559...อ่านต่อ


 โครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีประสิทธิภาพในการทำงาน ห่างไกลจากภาวะต้อหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมองเห็นดีและมีความทุพพลภาพจากภาวะต้อหินน้อยที่สุด เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียการมองเห็นจากภาวะต้อหินของกำลังพล ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและถ่ายขั้วประสาทตา ณ กพ.ทอ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ...อ่านต่อ


 ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการจุดประกายการประกอบวิชาชีพภายหลังจากสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประชาสัมพันธ์และพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1-2559
 อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก
 โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2559
 อบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ Regenerative Medicine
 อบรมวิชาการสรีรวิทยยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 34
 อบรม Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials
 ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์
 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Skills for Clinical Teachers
 โครงการทางด่วนชีวิต ปริญญาตรี 2 ปีครึ่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง ดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 15
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ประชุมวิชาการ Co-operative Pain Management
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน,พฤษภาคม 2559
 ขอเชิญส่งผลเงินเพื่อขอทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16
 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ
ทั้งหมด..