แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
บทสัมภาษณ์... คนดังสุขภาพดี
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วย update 01/56
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ update18-03-57
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม update24-03-57
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

64 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Basic Spine Course 2014 
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Basic Spine Course 2014 ในวันที่ 26-27 ก.ค.57 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ นพ.ภัทร อำนาจตระกูล หรือ น.ส.วลัยพร มิฉายา โทร. 02-5347384  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง "อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 57" 
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง "อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 57" วันที่ 17-18 ก.ค.57 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.ต.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร. 02 534 7337  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 
     ประกาศ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ",อาคารคุ้มเกศ และตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันศุกร์ที่ 11 ก.ค.57,วันจันทร์ที่ 14 ก.ค.57 และ งดเจาะเลือด คลินิกนอกเวลาวันเสาร์ที่ 12 ก.ค.57 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมอบรม UPDATED CARDIOPULMONARY PHYSIOTHERAPY
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเรื่อง"Updated Cardiopulmon" วันที่ 3-5 ก.ย.57 เวลา 0800-1615 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ลงทะเบียนทางwww.thaipt.org ภายในวันที่ 8 ส.ค.57  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

 งด...ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกด้านทันตกรรม  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกด้านทันตกรรม ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ค.57 เนื่องจากทันตแพทย์ต้องเข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการ...จึงขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ยิ่งให้ ...ยิ่งได้รับ
     ห้องบริจาคเกล็ดเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอตอบแทนผู้บริจาคเกล็ดเลือดทุกท่านด้วยการมอบเสื้อโปโลให้เป็นที่ระลึก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ท่านสามารถนำบัตรผู้บริจาคมาติดต่อขอรับเสื้อโปโลได้ที่ห้องบริจาคเกล็ดเลือด  อ่านต่อ..

 แจ้ง... สถานที่ให้บริการห้องเจาะเลือด 
     ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.57 เป็นต้นไป ห้องเจาะเลือด ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" จะแบ่งการให้บริการเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 1.ห้องเจาะเลือด (เดิมบริเวณห้องตรวจออร์โธปิดิกส์) และ 2.ห้องเจาะเลือด (ห้องสีเหลือง) ให้บริการ...  อ่านต่อ..

 โครงการฉัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการให้บริการวัคซีนป้องกัน"โรคไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ปี2557 สำหรับทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค,ผู้สูงอายุเท่ากับและมากกว่า 65 ปี...ฟรี เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-25 ก.ค.57(ในวันเวลาราชการ) หรือจนกว่าวัคซีนหมด สามารถรับบริการได้ที่บริเวณหน้าห้องจ่ายา ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ประกาศ...ปรับค่าบริการ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งขอ"ปรับค่าบริการ" คลินิกนอกเวลาราชการ จาก 350.-เป็น 400 บาท(สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลางได้ 50 บาท) ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.57 เป็นต้นไป   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข  
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 แจ้งเตือนโรคมือ เท้า ปาก ระบาด
     เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดหลักของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ประเทศไทยมีแนวโน้มการระบาดมากกว่าปีก่อน ๆ   อ่านต่อ..

 สัญญาณเตือนภัยเมื่อวัยย่างเลข 4
     เมื่อเข้าสู่เลข 4 ผิวพรรณจะเริ่มหยาบกร้าน แห้งและมีริ้วรอยปรากฏเด่นชัด อันเนื่องมากจากความอ่อนเพลียที่สะสมมาจากการทำงานหนัก นอนไม่หลับ..  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าวรับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ (7/7/2014)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการตรวจร่างกายในวันพุธที่ 16 ก.ค.57 เวลา 0745 ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกกำลังพล ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โทร. 0 2534 7234 ในเวลาราชการ (หากไม่เข้ารับการตรวจร่างกายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (3/6/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2558 (19/2/2014)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อน.ส.วลัยพร มิฉายา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-5347366,02-5347384 โทรสาร 02-9746308  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

      เรื่องเด่นในฉบับ...สาส์น MSO, ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับการบริหารงานด้านสิ่งแวดโรงพยาบาล,สมาชิกใหม่ลูกพ่อหลวง, ศัพท์(น่า)สน, 'ฝนตกรถติด' ปัญหาสุดฮิตต่อสุขภาพหน้าฝน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ, ห้องเจาะเลือดใหม่, ใคร ทำอะไร ที่ไหน, สรรหามาฝาก, ประมวลภาพกิจกรรม
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 บันทึกเทปอาเศียรวาท (3/7/2014)
     พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ และข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 57อ่านต่อ


 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิต (3/7/2014)
     น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 เมื่อ 2 ก.ค. 57อ่านต่อ


 แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (2/7/2014)
     ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ โครงการร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ (รพ.ภูมิพลอุดลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2556อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   บริการค้นหา|โรงพยาบาล
 
 โรงพยาบาลเวชธานี
 โรงพยาบาลสมิติเวช
 โรงพยาบาลนนทเวช
 โรงพยาบาลหัวเฉียว
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ทั้งหมด..
   บริการค้นหาทั่วไป
 
 ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พอ.
 เสียภาษีOnline
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
 RTAF Secure Access Service (VPN)
 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล พนักงานราชการ พอ.
 สมุดหมายเลขโทรศัพท์กองทัพอากาศ พ.ศ.2555
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับศูนย์ภาษาฯ
 สนง.นโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สบอช.
 ราชบัณฑิตยสถาน
 AIR FORCE UNITED FC
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 World Health Organization (WHO)
 องค์การเภสัชกรรม
 การดำเนินงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน3กองทุน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งหมด..