แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
บทสัมภาษณ์... คนดังสุขภาพดี
 
Facebook Bah Rtaf (Bhumibol Adulyadej Hospital)
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วย update 01/56
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ update18-03-57
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม update24-03-57
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

64 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Good Practice in Surgery: Perioperative care 
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง "Good Practice in Surgery: Perioperative care" ในวันที่ 25-26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ก.ย.57 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง วนิดา สังวราภรณ์ โทร. 081-825-3451,พ.อ.อ.นันท์นภัส ศรีโสภา โทร.02-534-7336-8  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 5 /2557 
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เรื่อง"Practical Points in Pediatric Dermatology" ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถาม คุณอุบลวรรณ บังเกิดสุข หรือคุณศิริพร ภาระธัญญา โทร.0-2534-7306-7  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมอบรม UPDATED CARDIOPULMONARY PHYSIOTHERAPY 
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเรื่อง"Updated Cardiopulmon" วันที่ 3-5 ก.ย.57 เวลา 0800-1615 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ลงทะเบียนทางwww.thaipt.org ภายในวันที่ 8 ส.ค.57  อ่านต่อ..

 ขอเชิญลงทะเบียนหลักสูตร..การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
     ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม "การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ" (Trauma Life Support Program for Nurses and Aero-medical Evacuation) รุ่นที่ 21 วันที่ 10-14 มี.ค.57,รุ่นที่ 22 วันที่ 1-5 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทองใหญ่ ส่งใบสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ, น.ต.หญิง บุริมรพี ดำรงรัตน์ โทร.0 2534 7498....  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ..update
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7312,0 2534 7000  อ่านต่อ..

 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
     โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Jasmine" (อายุไม่เกิน 35 ปี), "Rose" (อายุมากกว่า 35 ปี)ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ โทร. 02 5347624  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข  
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 เรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค 
     หนังสือคู่มือนี้ สรุปประเด็นพื้นฐานเรื่องวัณโรค ประชาชนอ่านเข้าใจง่าย คนทำงานวัณโรคยิ่งต้องอ่าน สามารถดาวน์โหลดรูปไปใช้งานต่อได้(คู่มือ เรียนรู้ เข้าใจวัณโรค ด้วยตนเอง สำหรับ อสม.)  อ่านต่อ..

 โรคปวดข้อไหล่
     สาเหตุของการปวดไหล่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ถ้าได้รับการกระทบกระแทก เสียดสีจากอุบัติเหตุหรือการเลิ่นกีฬา ตลอดจนการใช้งานข้อไหล่หนักและรุนแรงเกินไป...  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าวรับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (26/8/2014)  

  Link : อ่านต่อ
     ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558...รายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (3/6/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

      เรื่องเด่นในฉบับ...ลูกพ่อหลวงร่วมใจพร้อมรับ  Performance Survey 19-21 ส.ค.57, สาส์น MSO, "1 นาที...เพื่อสุขภาพ" , สมาชิกใหม่ลูกพ่อหลวง ,โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา, แบบชุดปฏิบัติงาน.., โครงการก่อสร้าง รพ.ทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ(สีกัน), ใคร...ทำอะไร ..ที่ไหน, สรรหามาฝาก, ประมวลภาพ
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 กอล์ฟการกุศล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (26/8/2014)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์ของ รพ.ฯ โดยในปีนี้ทีมสีลมการแพทย์ได้รับรางวัลทีมชนะเลิศคะแนนรวม ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ กรุงเทพฯ เมื่อ 25 ส.ค. 57อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรชาย (26/8/2014)
     คณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรชาย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยมีบุคลากรชายของ รพ.ฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เมื่อ 23-24 ส.ค. 57อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   บริการค้นหา|โรงพยาบาล
 
 โรงพยาบาลเวชธานี
 โรงพยาบาลสมิติเวช
 โรงพยาบาลนนทเวช
 โรงพยาบาลหัวเฉียว
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ทั้งหมด..
   บริการค้นหาทั่วไป
 
 ขอรับ E-Mail สลิปเงินเดือน
 ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พอ.
 เสียภาษีOnline
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
 RTAF Secure Access Service (VPN)
 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล พนักงานราชการ พอ.
 สมุดหมายเลขโทรศัพท์กองทัพอากาศ พ.ศ.2555
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับศูนย์ภาษาฯ
 สนง.นโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สบอช.
 ราชบัณฑิตยสถาน
 AIR FORCE UNITED FC
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทั้งหมด..