แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 19/01/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
โปสเตอร์โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2492 กอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม
พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
สามารถร่วมบริจาคได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสามัคคี 66 ปี(รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) เลขที่บัญชี
049-7-01536-2
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ 0-2534-7221

๖๗ ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
..

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

html code 
   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
-


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
หรือที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสามัคคี 66 ปี (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)
เลขที่บัญชี
049-7-01536-2
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ 0-2534-7221

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 แจ้ง...ย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจนิติเวช 
     กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจนิติเวช จากเดิมอาคารสลากกินแบ่ง 8 ชั้น ย้ายไปที่อาคารรังสีรักษา-อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.59 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2534 7806, โทรภายใน 27806  อ่านต่อ..

 วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ...จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. และเปิดเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...<< downloadแผ่นพับคลินิกนอกเวลาราชการ >>  อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ปี 2559 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ ปี 2559 "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 สถานที่รับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม Quiz of the year?
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Quiz of the year ชิงรางวัลเงินสดสูงสุด 4,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.59 สมัครได้ที่ บก.ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.59  อ่านต่อ..

 ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร
     ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี 2559 ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 0800 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ เริ่ม 5 ก.พ.59 นี้  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชีวีผู้ป่วย 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชีวีผู้ป่วย"ให้ชีวิต ได้ชีวิต ให้ความไม่มีโรค ได้ความไม่มีโรค ครั้งที่ 2" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสามัคคี 66 ปี (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) เลขที่บัญชี 049-7-01536-2  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อ...หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส

  Link : อ่านต่อ
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อมูลนิธิฯ "หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส" สีขาว,สีฟ้า ในราคาตัวละ 150 บาท ได้ที่ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" โทรสั่งซื้อได้ที่ 0 2534 7161 และร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น1 อาคารคุ้มเกศ 0 2534 7970 เวลา 0900-1300 ในวันทำการ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ User ID: chaiyoday  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (3/2/2016)  
     ศูนย์โรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา2559 ในวันที่ 12 ก.พ.59 เวลา 0900-1200 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ e-mail: Patcharee_sing@yahoo.com ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาล โทร. 0-2534-7498  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (2/3/2015)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.0 2534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  
สายด่วนโทร 1422 (24 ชม.) ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส 
     รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS ) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  อ่านต่อ..

 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

  Link : download แผ่นพับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
     ถ้าว่ากันถึงภัยจากยุงลายที่เรารู้จักกันดีอย่างไข้เลือดออกแล้ว ยังมีอีกโรคหนึ่งชื่อ "ไวรัสซิกา" ที่เราควรรู้จักไว้ เพราะในช่วงปี 2558 โรคนี้ได้ระบาดหนักในแถบลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศบราซิลที่การระบาดรุนแรงจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์ยังรุนแรงไม่หยุด ทำให้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ...แผ่นพับไวรัสซิกา ขณะที่ประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อ  download แผ่นพับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา..

ทั้งหมด..  
 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

จุดเทียนออนไลน์ถวายในหลวง


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้
 

วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับเดือนมกราคม 2559
     เรื่องเด่นในฉบับ... ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชีวิผู้ป่วย เนื่องในโอกาศครบ 67 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
     ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ฯ ขอเชิญบุคลากร ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี2559 ในทุกวันที่ 5 ของเดือนเวลา 0800(เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ประจำเดือนมกราคม 2559
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 แถลงข่าวมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทย
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ร่วมแถลงข่าว มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทย โดยขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและขอให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย เมื่อ 2 ก.พ.59อ่านต่อ


 จำหน่ายดอกป๊อปปี้
     น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นำคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ 3 ก.พ.59... อ่านต่อ


 คุณหญิงจิตรวดี พิมานทิพย์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท
     ผู้แทนคุณหญิงจิตรวดี พิมานทิพย์ บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59อ่านต่อ


 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว ในวันอังคารที่ 2 ก.พ.2559 ขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่ตั้งใจมาบริจาคโลหิตกันนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถติดตามข่าว ...สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 14
 ตรวจสอบรายชื่อบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์
 เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
 ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
 อบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 2559
 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
 เชิญส่งผลงาน Thailand Research Symposium 2016
 ประชุมวิชาการ ID Rama Workshop
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม
 ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 14
 การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ปี59 ครั้งที่1
 ขอเชิญอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 2 หลักสูตร
 คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2559
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 4 หลักสูตร
ทั้งหมด..