แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
Facebook โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช...Bah Rtaf
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
โปสเตอร์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ..เพิ่มวันเสาร์
htmlCode

66 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
..

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 จัดจำหน่ายเสื้อยืดคอปกสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ฯ 

  Link : อ่านต่อ
     เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดจำหน่ายเสื้อยืดคอปกสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ฯ รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ก.พ.58 ณ ร้านค้ามูลนิธิฯ ชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" และชั้น1 อาคารคุ้มเกศ ตั้งแต่เวลา 0900-1300 น.  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
     เนื่องในโอกาสครบ 66 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชีวีผู้ป่วยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมี ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" และบริจาคได้ที่มูลนิธิรพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7221  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" กำหนดส่งผลงานภายใน ...  อ่านต่อ..

 แจ้งให้ทราบ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
     แผนกทะเบียนเวชสถิติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2551-2555) ที่ขาดการติดต่อกับ รพ.ฯเกิน 5 ปี,แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2546-2547 หากผู้ใช้บริการท่านใดมีเลขที่ผู้ป่วยนอกดังกล่าว มีความต้องการรับการรักษาต่อ กรุณาติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7217,0 2534 7275  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. และเปิดเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000, 0 2534 7312 โปสเตอร์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ..  อ่านต่อ..

 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
     โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Jasmine" (อายุไม่เกิน 35 ปี), "Rose" (อายุมากกว่า 35 ปี)ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ โทร. 02 5347624  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (27/2/2015)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 89 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ตั้งแต่วันที่ 9-18 มี.ค.58 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 25347234..(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง
  
สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับการดาวน์โหลด
..สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 การนำวัคซีนชนิดใหม่มาให้บริการแก่เด็กไทย 
     กรมควบคุมโรค เผยเตรียมนำวัคซีนใหม่ 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด มาให้บริการแก่เด็กไทย  อ่านต่อ..

 รับมือไข้เปลี่ยนฤดูด้วยเมนู...สะเดาน้ำปลาหวาน
     การดูแลรักษาสุขภาพของบรรพบุรุษ ในอดีตมักใช้อาหารและพืชผักตามฤดูกาล เราจึงมักได้ยินคำว่าอาหารเป็นยารักษาโรค สำหรับหน้าหนาวจะพบว่าเป็นหน้าที่สะเดาออกดอก เมนูอาหารยอดฮิตประจำฤดูหนาวก็คือ “สะเดาน้ำปลาหวาน” ลองไปเดินตามร้านขายอาหารหรือตลาดจะพบว่ามีสะเดาน้ำปลาหวานเยอะมาก  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  เรื่องเด่นในฉบับ... รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน),Chinese New Year., สาส์น MSO, 1นาที..เพื่อสุขภาพ,สมาชิกใหม่ลูกพ่อหลวง,สาร ผอ.รพ., ใคร ทำอะไร ที่ไหน..,สรรหามาฝาก, ประมวลภาพ...
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 การอบรมพื้นฐานเวชปฏิบัติ Foundation of Clinical Clerkshin
     นาวาอากาศเอกสันติ ศรีเสริมโภค รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดการอบรมพื้นฐานเวชปฏิบัติ Foundation of Clinical Clerkshin สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-6 มี.ค.58อ่านต่อ


 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
     นาวาอากาศเอกสันติ ศรีเสริมโภค รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์เข้าเยี่ยมผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 3 รพ.ได้แก่ รพ.พระนครศรีอยุธยา ,รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ,รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและปรับทิศทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16-18 ก.พ.58อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
  
ารสารโอสถติดปีก ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์
และสาระน่ารู้เกี่ยวกับยา
   หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ยา
สอบถามได้ที่
 https://www.facebook.com/WingofPharma
0 2534 7188(0800-2300),0 2534 7139(24ช.ม.)
 
wingofpharma@hotmail.com

จัดทำโดย: หน่วยสารสนเทศทางยา
กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
---------------------------------------------------------------------------
 
 การใช้ยาในโรคกรดไหลย้อน
 แค่แพ้ยา...ทำให้เสียชีวิตได้จริงเหรอ?
 การใช้ยารักษาอาการปวดศีรษะ ...ไมเกรน(Migraine)
 การเตรียมยา...ก่อนเดินทาง
 ลืม?...ทานยา
ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
.
 ขอเชิญประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน 2558: จุฬา-รามาฯ-ศิริราช
 ประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 (ประกาศครั้งที่ 1)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2558...Wound Care 2015
 แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560
 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1
 ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ...ครอบครัวอบอุ่น
 ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับโควต้าที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑
 ขอเชิญประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 การอบรม ประจำปี 2558
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 การอบรมระยะสั้นประจำปี2558
 โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 2558
 โครงการวิจัยเรื่องการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของเจลลี่โภชนาที่ผสมสารยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง
 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย และผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
ทั้งหมด..