แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
มาตรการการจัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถใน รพ.
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 26/05/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
โปสเตอร์โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

เรียนเชิญบริจาคโลหิตได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30, 13.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต
โทร.
0 2534 7835, 27835


* การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต *

html code 
   9 สิงหาคม ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม


 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 กิจกรรมทำฟันฟรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (29/7/2016)  
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมทำฟันฟรี...เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔พรรษา โดยให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน สำหรับคนไข้ที่ไม่มีโรคทางระบบ (ฟรี!...จำนวน 85 ราย) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจกรุณารับบัตรคิวได้ที่ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป   อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ...การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6 (26/7/2016)  
     คณก.ควบคุมการติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6: Review of Infection Control ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ร่วมลุ้นรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ) ... download กำหนดการ/ใบสมัคร งานประชุมวิชาการฯ  อ่านต่อ..

 เรียนผู้รับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (26/7/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งให้ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สามารถจอดรถได้ที่อาคารคุ้มเกศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-14.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (26/7/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 -2534-7838  อ่านต่อ..

 ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม (22/7/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากร 18 วิชาชีพร่วมประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อสานต่อความดี ถวายองค์ราชินีสิริกิติ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 บริการตรวจสุขภาพ ฟรี (22/7/2016)  
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟรี ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 เวลา 0800-1200 น. ณ บริเวณชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาลงทะเบียนหน้างานด้วยตนเองได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียด  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายพระพร (5/7/2016)
     ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญข้าราชการลูกจ้างและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม,ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม, จันทร์ที่ 5 กันยายน, พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องพิธีสงฆ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology (23/6/2016)  
     ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.อ.หญิง สิริกร ขุนพรหม ศูนย์โรคไต ชั้น 3 โทร.0 2534 7937-8 รายละเอียด  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/6/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม วันศุกร์ และวันอาทิตย์ (วันศุกร์เวลา 16.00-20.00 น., วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น.) เริ่มวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นี้ สามารถรับบริการได้ที่ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems (27/5/2016)  

  Link : อ่านต่อ
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.ต.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร. 0-2534-7337 ... กำหนดการ/ลงทะเบียน   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (6/7/2016)

  Link : อ่านต่อ
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ทีwww.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7306-7 หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  
สายด่วนโทร 1422 (24 ชม.) ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 รู้ทัน ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (28/7/2016)  
     28 กรกฎาคม 2559 วันตับอักเสบโลก ขอเชิญตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยเฉพาะผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 หรือสงสัยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.- 5 ส.ค.59 ข้อมูล: สอวพ.  อ่านต่อ..

 เคล็ดลับ 5 วิธี ผอมอย่างยั่งยืน (27/7/2016)  

  Link : อ่านต่อ
     เคล็ดลับ 5 วิธี ผอมอย่างยั่งยืน อ้วนสะสม 10-20 ปี จะลดภายใน 10-15 วัน เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น เคล็ดลับ 5 วิธี ผอมอย่างยั่งยืน มีดังนี้ ข้อมูล: Fda Thai  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ๒๘ กรกฎาคม 2559 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 
 ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 379 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 64,000 cc. (29/7/2016)
     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 64,000 cc. โดยมี พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี รอง เสธ.ทอ. เป็นประธาน พร้อมด้วยพล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ จก.กร.ทอ. และ พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้การต้อนรับ และมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ. นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดชอ่านต่อ


 โครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน (กร.ทอ.) (29/7/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีประสิทธิภาพในการทำงาน ห่างไกลจากภาวะต้อหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมองเห็นดีและมีความทุพพลภาพจากภาวะต้อหินน้อยที่สุด เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียการมองเห็นจากภาวะต้อหินของกำลังพล ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและถ่ายขั้วประสาทตา ณ กร.ทอ. เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


 พิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระพระบรมราชินีนาถ (26/7/2016)
     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำข้าราชการ รพ.ฯ บันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


 บริจาครถเข็น (26/7/2016)
     ครอบครัววิทยาภรณ์ มอบรถเข็นนั่งแบบพับได้ จำนวน 10 คัน มูลค่า 80,000 บาท เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต่อไป โดยมี น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พอ. (26/7/2016)
     "สหกรณ์ พอ.ใจดีแจกทุนหลักแสน" พล.อ.อ.ศักดา สุจริตธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมแพทย์ทหารอากาศ จำกัด ประจำปี 2559 โดยมอบทุนให้แก่บุตรสมาชิกชั้นสัญญาบัตร จำนวน 63 ทุน ประทวน 19 ทุน ลูกจ้างประจำและสมาชิกสมทบ 6 ทุน รวม 176,000 บาท เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559 (28/7/2016)
 โครงการเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ (28/7/2016)
 ขอเชิญอบรม Good Clinical Practice; ICH-GCP (26/7/2016)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกรมแพทย์ทหารเรือ (22/7/2016)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (22/7/2016)
 ประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลเวชธานี (22/7/2016)
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2559 (5/7/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Chula Fess Course For Residents (1/7/2016)
 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ (28/6/2016)
 ขอเชิญชวนส่วบุคลากรเขาร่วมการประชุมวิชาการ (22/6/2016)
 รับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2560 (20/6/2016)
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (20/6/2016)
 อบรม intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 12 (20/6/2016)
 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ (20/6/2016)
 ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 54 ของคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (20/6/2016)
 เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (20/6/2016)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 (20/6/2016)
 รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (13/6/2016)
 หลักสูตรการอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 (6/6/2016)
 โครงการอบรม Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 8 (24/5/2016)
ทั้งหมด..