แผนกการเงิน

ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ 
ติดต่อ
e-mail:
bhumibol.check@gmail.com 

-

หมายเหตุ

เมื่อมีรายชื่อบริษัทรอนัดชำระเช็คแล้ว ให้แจ้งลำดับ, ชื่อบริษัท, เลขที่บิลและจำนวนเงิน
ส่งกลับมาที่ e-mail เพื่อนัดชำระเช็คต่อไป

e-mail: bhumibol.check@gmail.com
ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096
 
 
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   รายชื่อบริษัท ( รับ ) เช็ค

(รายชื่อบริษัทที่  " นัดรับเช็ค " แต่ละสัปดาห์ / แต่ละงวด)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (16/10/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (10/10/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 30 กันยายน 2562 (3/10/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 27 กันยายน 2562 (3/10/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 20 กันยายน 2562 (19/9/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 13 กันยายน 2562 (12/9/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 6 กันยายน 2562 (5/9/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (2/9/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (23/8/2019)
 รายชื่อบริษัท (รับเช็ค) งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (16/8/2019)
ทั้งหมด..
   รายชื่อบริษัท ( รอนัด ) รับเช็ค
-
 รายชื่อบริษัท (รอนัด) รับเช็คตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. -30 ส.ค.60 (30/8/2017)
 รายชื่อบริษัท (รอนัด) รับเช็คตั้งแต่ 1 มี.ค. - 14 ก.ค.60 (19/7/2017)
ทั้งหมด..
   รายชื่อบริษัท ( ค้างรับ ) เช็ค
-