แผนกการเงิน

ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

ติดต่อe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

 
 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/924/925_Himg_1.jpg

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็คค้างเก่าที่ยังไม่ได้รับ ให้ดูในแฟ้ม เช็คค้าง ที่แผนกการเงิน
เมื่อมีรายชื่อบริษัทรอนัดชำระเช็คแล้ว
ให้แจ้งลำดับ, ชื่อบริษัท, เลขที่บิลและจำนวนเงิน ส่งกลับมาที่ e-mail เพื่อนัดชำระเช็คต่อไป
e-mail: bhumibolhos.check@gmail.com
ติดต่อสอบถาม
0-2534-7247
 
 
 
 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ประชาสัมพันธ์ 'หนังสือมอบอำนาจ'
   รายชื่อบริษัท ( รับ ) เช็ค
(รายชื่อบริษัทที่  " นัดรับเช็ค " แต่ละสัปดาห์ / แต่ละงวด)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (20/5/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 19 เมษายน 2567 (25/4/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 11 เมษายน 2567 (17/4/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 29 มีนาคม 2567 (3/4/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 22 มีนาคม 2567 (26/3/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 15 มีนาคม 2567 (18/3/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 8 มีนาคม 2567 (11/3/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (27/2/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (19/2/2024)
 รายชื่อบริษัท(รับเช็ค) งวดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (12/2/2024)
ทั้งหมด..
   รายชื่อบริษัท ( รอนัด ) รับเช็ค
-
   รายชื่อบริษัท ( ค้างรับ ) เช็ค
 
 
 
 รายชื่อบริษัท (ค้าง) รับชำระเช็คตั้งแต่ พ.ย.66 - ก.พ.67 (23/3/2017)
ทั้งหมด..