หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร 0-2534-7556
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้ (28/1/2020)
     การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  อ่านต่อ..


 วิธีใช้หน้ากากป้องกันโรค ที่ถูกต้อง (17/6/2015)
     สิ่งสำคัญควรเอาด้านกันน้ำ(ผิวมัน มักเป็นสีเขียว) ไว้ด้านนอกเสมอ และด้านซับน้ำให้อยู่ด้านในคือติดกับใบหน้าผู้ใส่เพื่อซับน้ำมูกน้ำลาย ข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ..


 การเฝ้าระวัง โรค MERS (17/6/2015)
     การเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส) ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้ และมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ภายใน 14 วันให้รีบพบแพทย์ทันที  อ่านต่อ..


 โรคไข้หวัดใหญ่ (30/4/2015)

  Link : อ่านต่อ
     โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื่อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-10 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว น้ำมูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย  อ่านต่อ..


 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (3/11/2014)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับที่ 2 ,รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ประจำวันที่ 29 ต.ค.57   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   .

 
   กิจกรรมที่ผ่านมา

 

 โครงการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 10 (27/11/2020)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 10: Issues for emerging infectious diseases ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ


 โครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (15/1/2020)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ กับพยาบาล ซึ่งโครงงานนี้จะจัดในวันที่ 13-14, 17,27-28, 31 ม.ค.63 และ 25-28 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (7/2/2019)
     หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ สร้างเจตคติที่ดีต่อโรคเอดส์ลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ และมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 (27/8/2018)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่อง “Common Problem in infection control” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการ Getting to the zero :Safety in my heart (3/8/2018)
     คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุของมีคม ทิ่มตำและการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล “Getting to the zero :Safety in my heart” เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   .