สำนักงานสิทธิประโยชน์

(สำนักงานประกันสุขภาพ)

 
รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์|ภาพกิจกรรมโครงการ

 

 ต้อนรับคณะดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กับคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพ และระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-referral)
     คณะผู้แทนจาก The Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) India office และผู้แทนจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กับคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพ และระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-referral) นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมชมสหคลินิกตลาดบัว ซึ่งเป็นคลินิกเครือข่ายของ รพ.ฯ เพื่อให้เห็นภาพการรักษาอย่างครบวงจร เมื่อ 30 ส.ค.61 --->> อ่านต่อ


 ทำความรู้จัก 1 ปี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.ฯ
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคา 2558 ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ในขณะนั้น) มี น.อ.หญิง ประไพศรี ลยางกูร เป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอ่านต่อ


 Field Trip : Prince Mahidol Award Conference ..ชมภาพ
     เยี่ยมชม รพ.ฯ เกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเยี่ยมชมคลินิกเครือข่ายของ รพ.ฯ เมื่อ 25 ม.ค.55 ผู้เข้าร่วมประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี55 จำนวน 19 คน .อ่านต่อ


 สถานพยาบาลในดวงใจ ...ชมภาพ
     รพ.ฯได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นสถานพยาบาลในดวงใจ โดยได้รางวัลที่ 1 สำหรับสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน และ รางวัลพิเศษ สถานพยาบาลระดับสูงดีเด่นด้านการให้บริการในระบบส่งต่อผู้ประกันตน ประจำปี 2554..พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ฯ เข้ารับโล่และเงินรางวัล เมื่อวันที่ 23 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงานอ่านต่อ


 สนง.ประกันสุขภาพ จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2554

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเลี้ยงอำลาในชื่องาน "พี่อำลา น้องอาลัย" แก่ผู้ที่เกษียนอายุงานของหน่วยงานประกันสุขภาพ  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554 สนง.ประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้มีงานมุฑิตาจิตให้แก่ นอ.ธนา ปุกหุต หน.หน่วยสนง.ประกันสุขภาพ ..นต.หญิง จรรยา สุขสงวน รองหน.หน่วยหลักประกันสุขภาพ และน.ต.หญิง วนิดา หมอนทอง พยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ที่ลาออกจากราชการอ่านต่อ


 การซ้อมดับเพลิง สนง.ประกันสุขภาพ..ชมภาพ
     สนง.ประกันสุขภาพจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงในหน่วยงานเพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรู้ถึงหน้าที่ของตนในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ และเตรียมพร้อมรับต่อการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ชมภาพ


 พิธีลงนามเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.นอ.สุชิน บุญมา เป็นประธานในพิธีลงนามเป็นรพ.คู่สัญญาในระบบประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าโดยมีรพ.เอกชนเข้าร่วมเป็นรพ.คู่สัญญาทั้งหมด 26 รพ.อ่านต่อ


 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับการตรวจประเมินจากสนง.ประกันสังคม

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 29 ก.ย.54 ทีมที่ปรึกษาทางการพแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สนง.ประกันสังคม ได้ตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล ได้ตรวจเยี่ยมหลายหน่วยงานของรพ.  อ่านต่อ


 ตรวจประเมินคุณภาพคลินิกเครือข่าย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ..ชมภาพ
          สปสช.ร่วมกับสนง.ประกันสุขภาพได้ทำการตรวจประเมินคลินิกเครือข่าย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ทั้ง 27 คลินิกเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย.54 - ก.ค.54อ่านต่อ


 โครงการพัฒนา27คลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2553
          โครงการพัฒนา27คลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2553 ณ รร.เตรียมทหาร จ.นครนายก วันที่ 19 ก.พ.54อ่านต่อ


ทั้งหมด..