สำนักงานสิทธิประโยชน์

(สำนักงานประกันสุขภาพ)

 
รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์|ภาพกิจกรรมโครงการ

 

 ต้อนรับคณะดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กับคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพ และระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-referral)
     คณะผู้แทนจาก The Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) India office และผู้แทนจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กับคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพ และระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-referral) นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมชมสหคลินิกตลาดบัว ซึ่งเป็นคลินิกเครือข่ายของ รพ.ฯ เพื่อให้เห็นภาพการรักษาอย่างครบวงจร เมื่อ 30 ส.ค.61 --->> อ่านต่อ


 ทำความรู้จัก 1 ปี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.ฯ
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคา 2558 ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ในขณะนั้น) มี น.อ.หญิง ประไพศรี ลยางกูร เป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอ่านต่อ


 Field Trip : Prince Mahidol Award Conference ..ชมภาพ
     เยี่ยมชม รพ.ฯ เกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเยี่ยมชมคลินิกเครือข่ายของ รพ.ฯ เมื่อ 25 ม.ค.55 ผู้เข้าร่วมประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี55 จำนวน 19 คน .อ่านต่อ


 สถานพยาบาลในดวงใจ ...ชมภาพ
     รพ.ฯได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นสถานพยาบาลในดวงใจ โดยได้รางวัลที่ 1 สำหรับสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน และ รางวัลพิเศษ สถานพยาบาลระดับสูงดีเด่นด้านการให้บริการในระบบส่งต่อผู้ประกันตน ประจำปี 2554..พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ฯ เข้ารับโล่และเงินรางวัล เมื่อวันที่ 23 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงานอ่านต่อ


 สนง.ประกันสุขภาพ จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2554

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเลี้ยงอำลาในชื่องาน "พี่อำลา น้องอาลัย" แก่ผู้ที่เกษียนอายุงานของหน่วยงานประกันสุขภาพ  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554 สนง.ประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้มีงานมุฑิตาจิตให้แก่ นอ.ธนา ปุกหุต หน.หน่วยสนง.ประกันสุขภาพ ..นต.หญิง จรรยา สุขสงวน รองหน.หน่วยหลักประกันสุขภาพ และน.ต.หญิง วนิดา หมอนทอง พยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ที่ลาออกจากราชการอ่านต่อ


 การซ้อมดับเพลิง สนง.ประกันสุขภาพ..ชมภาพ
     สนง.ประกันสุขภาพจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงในหน่วยงานเพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรู้ถึงหน้าที่ของตนในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ และเตรียมพร้อมรับต่อการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ชมภาพ


 พิธีลงนามเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.นอ.สุชิน บุญมา เป็นประธานในพิธีลงนามเป็นรพ.คู่สัญญาในระบบประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าโดยมีรพ.เอกชนเข้าร่วมเป็นรพ.คู่สัญญาทั้งหมด 26 รพ.อ่านต่อ


 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับการตรวจประเมินจากสนง.ประกันสังคม

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 29 ก.ย.54 ทีมที่ปรึกษาทางการพแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สนง.ประกันสังคม ได้ตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล ได้ตรวจเยี่ยมหลายหน่วยงานของรพ.  อ่านต่อ


 ตรวจประเมินคุณภาพคลินิกเครือข่าย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ..ชมภาพ
          สปสช.ร่วมกับสนง.ประกันสุขภาพได้ทำการตรวจประเมินคลินิกเครือข่าย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ทั้ง 27 คลินิกเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย.54 - ก.ค.54อ่านต่อ


 โครงการพัฒนา27คลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2553
          โครงการพัฒนา27คลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2553 ณ รร.เตรียมทหาร จ.นครนายก วันที่ 19 ก.พ.54อ่านต่อ


ทั้งหมด..