แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 06/09/2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 

                   


นิทรรศการเสมือนจริง เย็นศิระ เพราะพระบริบาล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิลตลาธิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เข้าชม...นิทรรศการเสมือนจริง เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

 
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก (12/10/2017)  
     หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก เรื่อง "มหันตภัยเงียบ โรคลมชัก" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องตรวจหน่วยตรวจพิเศษ และบริเวณลานด้านหน้าห้องตรวจ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลได้ที่ น.ต.หญิง ปวีณา รัตนได้เจริญสุข โทร. 0-2534-7268  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมโครงการคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่าฯ (11/10/2017)  
     เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่าฯ" ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน) ฟรี จำนวน 86 ราย สามารถรับคิวตรวจรักษาได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ กองทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7933-4  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม (11/10/2017)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกันยายน 2560 "ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะ บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ"  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร. 0-2534-7835, 2-7835  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย (10/10/2017)  
     กองแพทยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การนำเสนองานวิจัย Oral Presentation ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 (13/9/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 13-15, 22-23, 26 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์...การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (22/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2554 ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ครบกำหนดเก็บเอกสาร 10 ปีตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บรักษาแฟ้มประวัติของท่านไว้กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนเวชสถิติ... ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ น.ท.หญิง ธีรนุช เพชรรุ่ง หน.แผนกทะเบียนเวชสถิติ  อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2560 (6/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 
 คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต (18/10/2017)  

  Link : อ่านต่อ
     ก่อนจะถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  << คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต >>  อ่านต่อ..

 โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot mouth disease) (17/10/2017)  

  Link : อ่านต่อ
     โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot mouth disease กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หลังมีแนวโน้มพบเด็กป่วยด้วย EV 71เพิ่มขึ้น เน้นย้ำหากมีไข้ ตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดง ๆ ให้รีบพาไปพบแพทย์ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ...รายละเอียดเพิ่มเติม  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 393 ประจำเดือนกันยายน 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พิธีถวายความอาลัยเนื่องในวันครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17/10/2017)
     เนื่องในวันครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และผู้ป่วย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมหัวใจแห่งความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อ 13 ตุลาคม 2560   ... อ่านต่อ

 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ (12/10/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีบุคลากร พอ. และผู้มารับบริการที่ รพ.ฯ ร่วมพิธี เมื่อ 12 ต.ค.60 ... อ่านต่อ

 ลูกพ่อหลวงร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง (12/10/2017)
     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกันจัดเรียงดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามเป็นเลข ๙ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารคุ้มเกล้าฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนดอกดาวเรืองจากสวนนงนุช โดย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 11 ต.ค.60 ... อ่านต่อ

 รับมอบเงินบริจาคจากคณะนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 (12/10/2017)
     พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์ ประธานนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 นำคณะเพื่อนนักเรียนนายเรืออากาศ ในรุ่นบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 100,000 บาท โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 11 ต.ค.60  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประชุมวิชาการ One-day TASP Scientific Meeting 2017 (6/10/2017)
 โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (6/10/2017)
 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (6/10/2017)
 ประชุมวิชาการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ครั้งที่ 20/2560 (8/9/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจำปี 2560 (8/9/2017)
 งานประชุมวิชาการ Asia-Pacific Otology/Neurotology Conference (30/8/2017)
 ประชุมวิชาการ Ramathibodi Current Psychiatry 2017 (4/8/2017)
 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2017 (4/8/2017)
 การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (18/7/2017)
 ประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย 2560 (18/7/2017)
ทั้งหมด..
   BAH channel
--