แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 21/01/2562
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

              

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล (1/4/2019)
     ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 "ตลอดเดือนเมษายน 2562" ได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (28/3/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่ หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 เรียนท่านผู้รับบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (18/3/2019)  
     กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเรียนแจ้งท่านผู้รับบริการให้ทราบว่า ยา โลซาทาน (Lanzaar) ที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลเป็น lot ใช้วัตถุดิบจากบริษัท IPCA ไม่ใช่ lot ที่มีการเรียกเก็บคืน ซึ่งผลิตจากบริษัท Hetero Labs  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบฐานข้อมูลคลังยาของโรงพยาบาล  ไม่พบ ว่ามีประวัติการนำยา lot ที่มีการเรียกเก็บคืน เข้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาลแต่อย่างใด ท่านผู้รับบริการจึงสามารถใช้ยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยครับ/ค่ะ  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (12/3/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด" งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/1/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล (5/4/2019)
     ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234   อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (25/3/2019)
     กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 31 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 แนะวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ (17/4/2019)  
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ พร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สร้างทางรอด  อ่านต่อ..

 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ ควรระมัดระวังในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2562 (9/4/2019)  
     กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนป่วยด้วยโรคที่มากับฤดูร้อน โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงที่ต้อง   เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว  ผู้สูงอายุ  กลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก เป็นต้น  กลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน แนะดูแลสุขภาพคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากอากาศร้อน  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 411 ประจำเดือนมีนาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (19/4/2019)
     พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62  ... อ่านต่อ

 ร้อยใจสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ (17/4/2019)
     ชมรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "ร้อยใจสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์" มีการแสดงรำกลองยาวจากกองการพยาบาล รพ.ฯ การประกวดแต่งชุดไทยสมัยนิยม การสรงน้ำพระพุทธรูปและนิทรรศการแต่งชุดไทยในสยามประเทศ โดยมี พล.อ.ท. ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี และ พล.อ.ต. ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62   ...อ่านต่อ

 สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสดใสชาว พอ. (17/4/2019)
     ชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงาน "สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสดใส ชาว พอ." กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงเซิ้งโปงลางและดนตรีไทยจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และสมาชิกชุมนุมสัญญาบัตรร่วมรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยมี พล.อ.ท. ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและนายกชุมนุมฯเป็นประธานในพิธี ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร พอ. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62   ... อ่านต่อ

 ประชุมวิชาการ Vascular Inter-Hospital Conference (11/4/2019)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ Vascular Inter-Hospital Conference เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 Integration of Scientific and Clinical Approach in Dementia (20/2/2019)
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 (11/2/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (27/12/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube
 
-