แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี โรงพยาบาล
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
facebook: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
LINE: @bhumibolhospital
 
facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค | contact e-mail:bhumibol.check@gmail.com
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 24-05-2560
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้"
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 

            

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 (28/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 9-10, 28 ,29-30 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ (22/6/2017)  
     คณก.สิทธิ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30-13.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที น.ท.หญิง พรสวรรค์ มีทองคำ โทร. 2-7388   อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์...การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (22/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2554 ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ครบกำหนดเก็บเอกสาร 10 ปีตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บรักษาแฟ้มประวัติของท่านไว้กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนเวชสถิติ... ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ น.ท.หญิง ธีรนุช เพชรรุ่ง หน.แผนกทะเบียนเวชสถิติ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (21/6/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  อ่านต่อ..

 โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้ จากดินญี่ปุ่น (9/6/2017)
     หน่วยสังคมสงเคราะห์ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ "ประดิษฐ์ดอกไม้ จากดินญี่ปุ่น: CLAY FLOWER" รับสมัครวันที่ 7 ก.ค. และ 8 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมสัมมนา 5 ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ (รับจำนวนจำกัด) ผู้ที่สนใจติดต่อ ร.ต.หญิงณฐพร เยี่ยมฉวี โทร. 2-7591 , 0-2534-7591  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (8/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...  downloadแผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ   อ่านต่อ..

 ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2560 (6/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31/5/2017)
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงใครขอความร่วมมือในการงดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบหรี่ค่ะ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (30/5/2017)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการ เว็บไซต์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (11/5/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทั้งนี้เราเปิดให้ทำแบบสำรวจ ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560  ขอขอบพระคุณในทุกความเห็นค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 32 อัตรา (15/6/2017)  
     รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 32 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 4 ก.ค.60 สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2534-7234 ในเวลาราชการ  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
 
 โรคซึมเศร้า ...แค่เหงา เครียด หรือเป็นโรค (23/6/2017)  
     โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder) หลายคนต่างเคยมีความสูญเสีย เคยปลอบใจเพื่อนเคยมีความรู้สึกแย่ เข้าไปกอดคนที่รักและร้องไห้ ปิดตัวเองจากโลกภายนอก ซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดสภาพเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีก็อาจยังจดจำได้ไม่ลืม ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบต่อชีวิต หรือยิ่งเกิดเหตุการณ์คล้ายเดิมซ้ำ ๆ เพียงใด มีวิธีจัดการต่อปัญหาได้มากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านั้นหลายคนมักเรียกว่า “ปมในใจ”(conflictual events)...credit: นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุลจิตแพทย์ กองอายุรกรรม  อ่านต่อ..

 โรคฉี่หนู (Leptospirosis) (14/6/2017)  
     โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส  เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์มาสู่คนที่พบได้เป็นครั้งคราวในแทบทุกจังหวัด พบได้มากในผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องเดินย่ำน้ำเชื้อโรคฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล รอยถลอก...พบกับข้อมูลสุขภาพและข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่ LINE ID: @bhumibolhospital หรือ scan QR code ที่url: https://line.me/R/ti/p/%40bhumibolhospital แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณกันนะครับ/ค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 

 
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 390 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย (28/6/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมด้วย น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ นายทหารบริหารงาน รพ.ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันอังคารที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 22.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์อ่านต่อ

 คุณเจริญ ศรีศิริและคุณยุพิน ตราโมท บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (28/6/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ จากคุณเจริญ ศรีศิริและคุณยุพิน ตราโมท ในฐานะผู้จัดการมรดกของคุณ เอม ศรีศิริ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 ..... อ่านต่อ

 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ รร.อัสสัมชัญ (26/6/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รร.อัสสัมชัญ เมื่อ 24 มิ.ย.60 ..... อ่านต่อ

 รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 (19/6/2017)
     น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ กุมารแพทย์ หัวหน้าศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มธ. รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาความชุกและความรุนแรงของโรคหืด โรคเยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ของประชากรเด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2560: multi-center, multi-country study”อ่านต่อ

 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะอาจารย์และผู้ปกครองนิสิตแพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 ..... อ่านต่อ

 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 (12/6/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 60  ..... อ่านต่อ

 Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ (12/6/2017)
     กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ" เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีที่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ท่าน โดยมี น.อ.นภ ตู้จินดา ผอ.กกม. เป็นประธานในพิธี FAREWELL PARTY ส่งน้องพี่กองกุมารฯ 7 มิ.ย.60   ..... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 การอบรม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 13 (26/6/2017)
 โครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2560 (26/6/2017)
 ขอเชิญร่วมการอบรมประจำปี อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี (26/6/2017)
 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (11/5/2017)
 โปสเตอร์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (11/5/2017)
 อบรมเรื่อง การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (3/5/2017)
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (3/5/2017)
 โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2560 (24/4/2017)
 สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ม.รังสิต ปี 2560 (20/4/2017)
 ข่าวการอบรมประจำปี 2560 (28/3/2017)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (21/2/2017)
 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และอีเลิร์นนิ่ง (16/2/2017)
 UNISERV KKU หลักสูตรอบรมพยาบาลวิชาชีพและบคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน (16/2/2017)
 อบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2560 (7/2/2017)
 โครงการอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล (7/2/2017)
ทั้งหมด..