รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 
                    ประเภทวิชาชีพ

                           ชื่อ- สกุล

นายทหารประชาสัมพันธ์ ๑ คน

น.ส.กรุณาภา แก้วมณี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน

น.ส.สิริพรรณ สภานนท์

เจ้าหน้าที่ ๑๔ คน

น.ส.กมลชนก เกิดโภคา

 

นางนัฐิยา ฉันทสิริวรวัฒน์

 

นางณัฎฐยา ไกรปราบ

 

นางไพรินทร์ พงษ์ศิลป์

 

น.ส.จุฬากรณ์ โชยดิรส

 

น.ส.ทิพวรรณ ดีเกิด

 

นางอัญชลี พันโท

 

น.ส.ศรีเรือน ไวยวารี

 

นางณัฏฐ์ชานันท์ ทับทอง

 

น.ส.อภิชญา ตะวันเที่ยง

 

น.ส.ปารณีย์ วัฒนสุข

 

น.ส.พัชรดา บุญสินไทย

 

นางสุกัญญา พัวพงษ์ประพันธ์

 

 

 

  
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]