รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2552  
  ปี 2552   
เนื้อหา   
       
      ยินดีต้อนรับคณะดฺงานจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ต้อนรับโดย น.ทภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง วันที่ 22 ธันวาคม 2552 09.00 - 13.30 น.  ชมภาพ
       
     พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,น.อ.สุชินบุญมา รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช , น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.ท.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,หัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ระบบผู้ป่วยนอก,ระบบผู้ป่วยใน,ระบบห้องปฏิบัติการ,ระบบการเงินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน,ระบบห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ระบบห้องตรวจแพทย์,ระบบธนาคารเลือด,ระบบรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์,ระบบรังสีรักษาและมะเร็ง,ระบบห้องผ่าตัดและวิสัญญี,ระบบเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์,ระบบ Back office,ระบบ MIS,ระบบการจัดการของศูนย์คอมพิวเตอร์) วันที่ 16 ธันวาคม2552 เวลา 09.00-16.00 น.   ชมภาพ
      
      โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.ท.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,หัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับคณะดูงาน (ระบบผู้ป่วยนอก,ระบบผู้ป่วยใน,ระบบห้องปฏิบัติการ,ระบบการเงินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน,ระบบห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ระบบห้องตรวจแพทย์,ระบบธนาคารเลือด,ระบบรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์,ระบบรังสีรักษาและมะเร็ง,ระบบห้องผ่าตัดและวิสัญญี,ระบบเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์,ระบบ Back office,ระบบ MIS,ระบบการจัดการของศูนย์คอมพิวเตอร์) วันที่ 15 ธันวาคม2552 เวลา 09.00-16.00 น.  ชมภาพ
       
      คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.ท.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาลบางบ่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 09.30 - 12.00 น.  ชมภาพ
       
      คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช นำโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ,น.ท.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาลชลบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 09.00 น.  ..ชมภาพ
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]