รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)  
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ (BHIS) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2562 วิทยากร: ร.อ.พีรวฺุฒิ จันทนา, และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 0830-1600 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ   ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยโภชนบำบัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ "BHIS" ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก, ระบบงานหอผู้ป่วยใน, ระบบงานห้องผ่าตัด, ระบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วย) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา2561 วิทยากร: น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์, และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ   ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม "การใช้ระบบงานสารสนเทศ BHIS " ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2561 วิทยากร: ร.อ.พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม "การใช้ระบบงานสารสนเทศ BHIS " ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2560 วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก, ระบบงานหอผู้ป่วยใน, ระบบงานห้องผ่าตัด, ระบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วย) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน วิทยากร: ร.ต.ณัฐพล เลิศการค้าสุข,น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์, น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวะณิก และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ 29-30 มิ.ย.60 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2559 วิทยากร: น.อ.นภ ตู้จินดา,น.พ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบหอผู้ป่วยใน) และอินทราเน็ต  ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 2559 วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ส.สุนิสา ไพรสนฑ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2558 วิทยากร: น.อ.นภ ตู้จินดา, ร.ท.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58 เวลา 0830-1600  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมระบบสารสนเทศ BHIS(ระบบหอผู้ป่วยใน) และอินทราเน็ต  ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 2558 (พยาบาล New GN 30 คน,พยาบาลเทคนิคระดับต้น TN1 19 คน,พยาบาลวิชาชีพ 19 คน) วิทยากร: น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,ร.ท.พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.58 เวลา 1300-1600 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดอบรมระบบสารสนเทศ(BHIS) ให้แก่แพทย์และพยาบาล ในการใช้หน้างานเมนูต่าง ๆ ในหน้าจอของ ER(trauma) ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค.58  ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น1 อ.คุ้มเกล้าฯ...
 อ่านต่อ...
  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมระบบสารสนเทศ (ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 67 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ วิทยากรบรรยาย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.ท.ปณต ยิ้มเจริญ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 ...ชมภาพจากเฟสบุ๊ค รพ.ฯ 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อบรมระบบสารสนเทศ BHIS(ระบบหอผู้ป่วยใน) ตามโครงการปฐมนิเทศพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ของ กพย.รพ. ให้กับบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองแพทย์ศาสตร์ศึกษา จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556(จำนวน 59 คน) วิทยากร:น.อ.นภ ตู้จินดา วันที่ 30 พ.ค.56 ห้องประชุมบูรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...
  แนะนำวิธีดูภาพทางรังสี ผ่านระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ให้แก่แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง (เฉพาะดูภาพผ่านโปรแกรม Java) ในวันพุธที่ 7 พ.ย. 55 เวลา 1330-1500 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ...
 อ่านต่อ...
 

จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก วิทยากร น.อ.นภ ตู้จินดา,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก,น.ท.หญิง เพลินพิศ  วงศ์ประคอง ..ให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน ในวันที่ 17 พ.ค.55 เวลา 0830 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อ.คุ้มเกล้าฯ ...

  โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2555 วันที่ 30 เม.ย.55 เวลา 1300 ณ ห้องประชุมบูรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  จัดอบรมการใช้งานระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกให้กับนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 57 คน ในวันที่ 30 พ.ค.54 รอบเช้า-รอบบ่าย ณ ห้องอบรมกองวิทยบริการ.. ชมภาพ
  จัดอบรมระบบหอผู้ป่วยในให้กับพยาบาลใหม่จำนวน 41 คน,พยาบาลเทคนิค 19 คน ในวันที่ 22 เม.ย.54 รอบเช้า-รอบบ่าย ห้องอบรมกองวิทยบริการ.. ชมภาพ 
จำนวนทั้งหมด  19 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]