รู้จักองค์กร
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
ผังองค์กร
 
บุคลากร
 
contact
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  งบประมาณ    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
  นายทหารบริหารปัจจุบัน น.ท.หญิง กมลชนก   รักขิตตธรรม
 

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

พยาบาล จำนวน ๑ คน

น.ท.หญิง กมลชนก  รักขิตตธรรม

ด้านพยาบาล และด้านงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ๑ คน

ร.ท.หญิง ภลดา  ศรีวิลาศ

ด้านการงบประมาณ ฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน

จ.ท.หญิง ปัญจาภรณ์  อนันต์กานต์กุล

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมฯ ๒ คน 

น.ส.นงนุช มัณฑนาภรณ์,
น.ส.วรรัตน์ โพธิยานนท์

ด้านคอมพิวเตอร์และด้านงบประมาณ
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]