รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจหน่วย
 
บุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
 
หน่วยช่วยการหายใจ..ในปัจจุบัน
 
การจัดการความรู้
 
กลุ่ม ช่วยกันหายใจ
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยช่วยการหายใจ  สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์  
  สถานภาพเครื่องมือและอุปกรณ์   
เนื้อหา   
 
 

  จำนวนเครื่องช่วยหายใจทั้งหมด    123  เครื่อง

       แยกเป็น

  เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่                  99  เครื่อง

  ครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน             6  เครื่อง

  เครื่องช่วยหายใจเด็ก                     18  เครื่อง


  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Infusion pump                 118      เครื่อง

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Infusion pump ชนิดเช่า        20     เครื่อง

  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ Syringe pump                    36     เครื่อง

                                                                                     รวม                     174     เครื่อง

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]