รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2542   โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system ) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอก พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (ยศปัจจุบันพลอากาศโท) เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน  และต่อมาได้ออกคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เฉพาะที่ 3/43  ณ วันที่ 13 มกราคม 2543 เรื่องจัดตั้งหน่วยควบคุมภายในมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 ข้างสำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ มีนาวาอากาศตรีหญิง ดวงสมร  สีแพร เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก

            เปิดทำการครั้งแรกในวันที่  1 มีนาคม 2543 ขึ้นตรงต่อกองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ..

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]