รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาหน่วย  
  งานพัฒนาหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

         ในปี 2545 หน่วยสังคมสงเคราะห์เริ่มดำเนินกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการทอดทิ้งบุตร โดยร่วมมือกับอาคารผู้ป่วยหลังคลอดชั้น 7/2 เฝ้าระวังการทอดทิ้งเด็กในโรงพยาบาลและลดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งที่มีมากขึ้น โดยอาคารผู้ป่วยชั้น 7/2 ได้จัดทำใบซักประวัติมารดาเสี่ยงต่อการทิ้งบุตรหลังคลอด ให้เจ้าหน้าที่ของอาคารซักประวัติและกรอกข้อมูลของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงดังกล่าว ส่งให้หน่วยสังคมสงเคราะห์ทุกวัน เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและขึ้นไปให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของปัญหาทางเศรษฐกิจ นักสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลบางส่วน และในส่วนของปัญหาทางสังคมถ้าเป็นปัญหาเรื่องที่พักอาศัยจะติดต่อประสานกับบ้านพักฉุกเฉินให้ผู้ป่วยและบุตรเข้าพักอาศัยชั่วคราว  ถ้ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือทอดทิ้งบุตรไว้ในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์จะส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เพื่อรับการอุปการะดูแลต่อไป ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลและส่งเข้าสถานสงเคราะห์มีจำนวนลดลง  อย่างไรก็ตามปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป..

 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]