รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสังคมสงเคราะห์    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
     หัวหน้าหน่วย: เรืออากาศเอกหญิง หรรษา  เจริญทรัพย์ นายทหารสังคมสงเคราะห์
 

           หน่วยสังคมสงเคราะห์ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่ปี 2513  ในปีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ โดยจัดทำบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ประเภทต่างๆ ขึ้น ถือเป็นภารกิจใหม่ด้านงานสวัสดิการสาธารณสุขที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ต้องรับผิดชอบ

          จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2545 มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของหน่วยสังคมสงเคราะห์เนื่องด้วยมีการตั้งสำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจงานหลักประกันสุขภาพทั้งหมด หน่วยสังคมสงเคราะห์จึงโอนภารกิจดังกล่าวให้กับสำนักงานประกันสุขภาพรับผิดชอบต่อไป
       
         ปัจจุบันหน่วยสังคมสงเคราะห์มีเรืออากาศเอกหญิง หรรษา  เจริญทรัพย์ นายทหารสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบดูแลภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจตจำนงของหน่วย ในการบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการ ไม่เกิดปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการตามที่พึงจะได้รับ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]