รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  โครงสร้างผังองค์กร  
  โครงสร้างผังองค์กร   
เนื้อหา   
 

 

 อ่านต่อ...
 
 

ชื่อหน่วย

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

OPD/ห้องตรวจในความดูแล

จำนวน    ห้องตรวจ

๑.      ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสุขภาพ

๒.      ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสังคม

 


อาคาร สลก. ชั้น 1

 


2 – 7710

2 – 7648

 

หน่วย/ฝ่าย/แผนก ในความดูแล

จำนวน..........................................

๑.      หน่วยหลักประกันสุขภาพ

๒.      หน่วยประกันสังคม

๓.      หน่วยบริการปฐมภูมิ

๔.     หน่วย พรบ.

๕.     หน่วยสังคมสงเคราะห์

 

 

อาคารสลก. ชั้น 2

อาคารสลก. ชั้น 2

อาคารสลก. ชั้น 1

อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 1 (หน้า ER)

อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2

 

 

2 – 7739

2 – 7650

2 – 7710

2 – 7620

2 – 7591

 
จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]