รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  โครงสร้างผังองค์กร  
  โครงสร้างผังองค์กร   
เนื้อหา   
 

 

 อ่านต่อ...
 
 

ชื่อหน่วย

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

OPD/ห้องตรวจในความดูแล

จำนวน    ห้องตรวจ

๑.      ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสุขภาพ

๒.      ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสังคม

 


อาคาร สลก. ชั้น 1

 


2 – 7710

2 – 7648

 

หน่วย/ฝ่าย/แผนก ในความดูแล

จำนวน..........................................

๑.      หน่วยหลักประกันสุขภาพ

๒.      หน่วยประกันสังคม

๓.      หน่วยบริการปฐมภูมิ

๔.     หน่วย พรบ.

๕.     หน่วยสังคมสงเคราะห์

 

 

อาคารสลก. ชั้น 2

อาคารสลก. ชั้น 2

อาคารสลก. ชั้น 1

อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 1 (หน้า ER)

อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2

 

 

2 – 7739

2 – 7650

2 – 7710

2 – 7620

2 – 7591

 
จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]