รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม  งานพัฒนา  
  งานพัฒนา   
เนื้อหา   
 
 

          เพื่อให้แผนกวิศวกรการแพทย์สามารถธำรงรักษา พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทำให้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีอัตราการเสียซ้ำของการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้งาน การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 

           

 
          นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรม โดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบรรยายในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการใช้งาน การซ่อมบำรุง ปัญหาที่พบบ่อยและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน  และเนื่องจากแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดสนใจของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ จึงมักจะได้รับการร้องขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยเป็นประจำ ซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างมาก..
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]