รู้จักองค์กร
 
บริบทหน่วยสุขศึกษา
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 
บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
 
ติดต่อ
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสุขศึกษา  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   
เนื้อหา   
  กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันพยาบาลสากล โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันพยาบาลสากล และวันพยาบาลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
       ภาพบรรยากาศโครงการ "สบายอก สบายใจ" เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารทองใหญ่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

     ภาพบรรยากาศ โครงการ"Hay Help Health ... เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย" กิจกรรมเต้นออกกำลังกายที่สุดแสนจะเร่าร้อนและเสียงหัวเราะ (ครูแม็ค) พบกันได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 พ.ค.58 เป็นต้นไป เวลา 1400-1500 น. ณ ชั้น 5 อาคารทองใหญ่ (แต่งกายชุดกีฬา)..poster โครงการ

 
     คณก.สร้างเสริมสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "ลูกพ่อหลวงรวมใจต้านภัยโรค NCDs" โดยมี พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงานซึ่งภายในงานมีการบรรยายความรู้เรื่องโรค NCDs และ"อ้วนอันตราย...ลดได้ง่ายๆด้วย3อ." โดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"...
 

     คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปิดโครงการ"Delete your fat off ลด...เปลี่ยนชีวิตปีที่ 2" ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 1 นายเรวัฒน์ เล็กกูล,รางวัลที่ 2 น.ส.พีรญา ทองโสภณ,รางวัลที่ 3 น.ส.ฉลองรัชต์ จันทร์ฉวี และรางวัลกลุ่มได้แก่ กลุ่มพอง...พอง โดยมี พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57

 

     ภาพบรรยากาศ "โครงการความดันโลหิตสูง...ดูแลได้" เมื่อวันที่ 5 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

  ภาพบรรยากาศกิจกรรม Delete your fat off ลด..เปลี่ยนชีวิต เมื่อวันที่ 1 พ.ค.56 -4 ก.ย.56  
 
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน และโรคที่มักระบาดในฤดูนี้คือโรคไข้เลือดออกหน่วยสุขศึกษา ขอเชิญชมบอร์ดนิทรรศการ"โรคไข้เลือดออก" ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ อยู่อย่างห่างไกลโรค..ให้ยั่งยืน "CHEER UP FOR YOUR HEALTH" วันที่ 20-21 มี.ค.56 ณ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

วันพยาบาลแห่งชาติ ปี2555 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

  กิจกรรมและนิทรรศการ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  กิจกรรม "ปรับชีวิตพิชิตโรคหัวใจ" วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ ..
 
กิจกรรมงานวันพยาบาลสากล ปี 2555 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน วันไตโลก วันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ ชั้น 3 อาคาร คุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย ศูนย์โรคไต และทีมสหสาขาวิชาชีพ ...
  ภาพกิจกรรมโครงการเบาหวานหรรษา รุ่นที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม - 8 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น 5 อาคารทองใหญ่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
  ภาพบรรยากาศการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพกิจกรรม “โครงการสุขภาพจิต พิชิตการทำงาน” วันที่ 8 กุมภาพันธ์2555 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
จำนวนทั้งหมด  17 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]