รู้จักองค์กร
 
บริบทหน่วยสุขศึกษา
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 
บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
 
ติดต่อ
 

 
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสุขศึกษา  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   
เนื้อหา   
  กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันพยาบาลสากล โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันพยาบาลสากล และวันพยาบาลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
       ภาพบรรยากาศโครงการ "สบายอก สบายใจ" เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารทองใหญ่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

     ภาพบรรยากาศ โครงการ"Hay Help Health ... เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย" กิจกรรมเต้นออกกำลังกายที่สุดแสนจะเร่าร้อนและเสียงหัวเราะ (ครูแม็ค) พบกันได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 พ.ค.58 เป็นต้นไป เวลา 1400-1500 น. ณ ชั้น 5 อาคารทองใหญ่ (แต่งกายชุดกีฬา)..poster โครงการ

 
     คณก.สร้างเสริมสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "ลูกพ่อหลวงรวมใจต้านภัยโรค NCDs" โดยมี พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงานซึ่งภายในงานมีการบรรยายความรู้เรื่องโรค NCDs และ"อ้วนอันตราย...ลดได้ง่ายๆด้วย3อ." โดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"...
 

     คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปิดโครงการ"Delete your fat off ลด...เปลี่ยนชีวิตปีที่ 2" ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 1 นายเรวัฒน์ เล็กกูล,รางวัลที่ 2 น.ส.พีรญา ทองโสภณ,รางวัลที่ 3 น.ส.ฉลองรัชต์ จันทร์ฉวี และรางวัลกลุ่มได้แก่ กลุ่มพอง...พอง โดยมี พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57

 

     ภาพบรรยากาศ "โครงการความดันโลหิตสูง...ดูแลได้" เมื่อวันที่ 5 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

  ภาพบรรยากาศกิจกรรม Delete your fat off ลด..เปลี่ยนชีวิต เมื่อวันที่ 1 พ.ค.56 -4 ก.ย.56  
 
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน และโรคที่มักระบาดในฤดูนี้คือโรคไข้เลือดออกหน่วยสุขศึกษา ขอเชิญชมบอร์ดนิทรรศการ"โรคไข้เลือดออก" ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ อยู่อย่างห่างไกลโรค..ให้ยั่งยืน "CHEER UP FOR YOUR HEALTH" วันที่ 20-21 มี.ค.56 ณ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

วันพยาบาลแห่งชาติ ปี2555 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

  กิจกรรมและนิทรรศการ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  กิจกรรม "ปรับชีวิตพิชิตโรคหัวใจ" วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ ..
 
กิจกรรมงานวันพยาบาลสากล ปี 2555 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน วันไตโลก วันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ ชั้น 3 อาคาร คุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย ศูนย์โรคไต และทีมสหสาขาวิชาชีพ ...
  ภาพกิจกรรมโครงการเบาหวานหรรษา รุ่นที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม - 8 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น 5 อาคารทองใหญ่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
  ภาพบรรยากาศการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  ภาพกิจกรรม “โครงการสุขภาพจิต พิชิตการทำงาน” วันที่ 8 กุมภาพันธ์2555 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
จำนวนทั้งหมด  17 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]