รู้จักองค์กร
 
บริบทหน่วยสุขศึกษา
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 
บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
 
ติดต่อ
 

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
Untitled Document
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสุขศึกษา  บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี  
 

 

คำถามสัมภาษณ์คนดังสุขภาพดี

 ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่ามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
     ตอบ: สำหรับผมแล้วสุขภาพมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด เพราะหากว่าเรามีสุขภาพไม่ดีแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ซึ่งเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของผม คือ หลัก 3อ. ได้แก่

  1. ออกกำลังกาย -อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 20 นาที โดยการปั่นจักรยานที่บ้าน และระหว่างวันก็เพิ่มกิจกรรมด้วยการเดินเยี่ยมคนไข้และเยี่ยมหน่วยงาน บางครั้งก็ใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ซึ่งทำให้ได้ทั้งงานและการออกกำลังกายในคราวเดียวกัน
  2. อาหาร -รับประทานให้ตรงเวลา ส่วนใหญ่จะเน้นประเภทผักและผลไม้ สำหรับผลไม้ผมรับประทานประเภทที่ไม่ค่อยเปรี้ยวและมีรสหวานน้อย ลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล โดยจะรับประทานผลไม้ก่อนอาหาร เพื่อที่จะได้รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและเนื้อสัตว์ได้น้อยลง
  3. อารมณ์ -ส่วนใหญ่ความเครียดที่เกิดขึ้นจะมาจากเรื่องของงาน ผมจะใช้สติในการแก้ปัญหา ไม่รีบด่วนตัดสินปัญหา พร้อมกับพิจารณาว่าจริงๆแล้วสาเหตุของปัญหาคืออะไร และค่อยๆแก้ปัญหาต่อไป ในหนึ่งวันเราควรคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุข ยิ้ม หรือหัวเราะไว้บ้าง เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด

 กิจกรรมยามว่างที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของอาจารย์มีอะไรบ้างคะ
     ตอบ: งานบริหารเป็นงานต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาคิดทบทวน วางแผน แก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต ผมจึงแบ่งเวลาในการคิดจัดการในแต่ละวันถึงประมาณ 2 ทุ่ม โดยจดบันทึกแผนงานที่จะทำในวันต่อไป จากนั้นจะแบ่งเวลาไปดูภาพยนตร์ หรือรายการกีฬาที่ชื่นชอบ จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน และตัวเองจะหลับไปพร้อมกับบทสวดมนต์ อีกทั้งก่อนกลับบ้านทุกวัน ผมมักจะเดินเยี่ยมคนไข้ เพื่อให้กำลังใจคนไข้ สำหรับวันหยุดผมจะใช้เวลาไปกับการเดินเข้าร้านหนังสือ หรือช็อปปิ้งบ้างตามโอกาส
 

 สุดท้ายอาจารย์มีอะไรฝากให้กับบุคลากรและผู้สนใจบ้างคะ
     ตอบ:อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เราต้องเตรียมร่างกายและจิตใจ คือ ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ ตามหลัก 3อ. ในฐานะที่เราทำงานโรงพยาบาลฯ จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเครียดสูง เนื่องจากผู้ที่มาโรงพยาบาลจะมีความทุกข์จากการเจ็บป่วย ดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกคนศรัทธากับคำว่าให้ เราให้ผู้อื่นแล้วมีความสุข จะทำให้เราเกิดความปิติในที่สุด

 


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]