ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท 'ผู้บริหาร'
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
 
 • ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 •  


  เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการแก่กองทัพอากาศและโรงพยาบาลทหารอากาศ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อโรงพยาบาลทหารอากาศว่า “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ” และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชทานชื่อให้แก่มูลนิธิที่กองทัพอากาศจัดตั้งขึ้น เพื่อหาทุนสร้างพระบรมรูป อาคารรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ว่า“มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ” และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่ออาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๘

       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

        โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ วิชาการ การเรียนการสอน และการผลิตบุคลากรวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล เป็นผลให้การบริการรักษาพยาบาลเจริญก้าวหน้าในระดับแนวหน้าของประเทศ อีกทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละและทุ่มเมแรงกายแรงใจปฏิบัติงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อของโรงพยาบาล

        เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อของโรงพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือสัญลักษณ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎมีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อย่างหาที่สุดมิได้ 


  <<- BACK
     รายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
  เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  คลังปัญญาไทย
  มูลนิธิชัยพัฒนา
    จำนวน  3  เรื่อง   [ 1 ]
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง