โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Link ที่เกี่ยวข้อง: follow on facebook


ติดต่อมูลนิธิฯ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
Tel: 66(0)-2534-7236
Fax: 66(0)-2523-8589
Mail:
rtaf.hospital@gmail.com
https://www.facebook.com/BhumibolGiveShop
วัตถุประสงค์มูลนิธิ


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

  • เพื่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์
  • เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น
  • เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเจ็บครอบครัวทหารและพลเรือนอนาถา
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
049-2-92670-4
โทรศัพท์
0 2534 7555

: follow on facebook


  Hits: 515 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (24/7/2560)
 e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง