แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท 'ผู้บริหาร'
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 72 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อชีวีผู้ป่วย
  http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/15648_72y%20(Custom).jpg
                   
 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.29 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โดยสามารถบริจาคผ่าน
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย กระแสรายวัน เลขที่ 049-1-07433-2

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การ'ปิด'ให้บริการตรวจรักษา และ 'ย้าย' สถานที่ให้บริการ (4/3/2021)  
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารคุ้มเกล้าฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการ "ปิด" ให้บริการตรวจรักษาและ "ย้าย" สถานที่ให้บริการห้องตรวจ ตามรายละเอียดต่อไปนี้...และขออภัยในความไม่สะดวก ห้องตรวจจักษุกรรม (ห้องตรวจตา) "ปิด" ให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 และ "ย้าย" สถานที่ให้บริการห้องตรวจจักษุกรรม ตั้้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 สามารถไปรับบริการได้ที่ห้องตรวจจักษุกรรมเดิม  อ่านต่อ..

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2564 (1/3/2021)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อยู่ในภาวะวิกฤต ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกันโดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่ หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838   อ่านต่อ..

 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 72 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อชีวีผู้ป่วย (22/2/2021)  
     วัดชลประทานรังสฤษดิ์และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 72 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อชีวีผู้ป่วย เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.29 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย กระแสรายวัน เลขที่ 049-1-07433-2    อ่านต่อ..

 'วันหยุด' คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (5/2/2021)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564 ...ดังนี้   อ่านต่อ..

 HIV ตรวจเร็วรักษาได้ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง!!! (28/1/2021)  
     สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV หรือไม่ เพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถเข้ารับการตรวจ HIV ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว สนใจเข้ารับการตรวจติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารโรคเฉพาะ ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2534 7220   อ่านต่อ..

 บริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 'กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง' (22/1/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 "กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง" รับบริการได้ที่ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้า เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. ค่าบริการ 2,200 บาท  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7000   อ่านต่อ..

 บริการส่งยาทางไปรษณีย์ 'ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ' (23/7/2020)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ "ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ" เพียงยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาช่องบริการ "ยาทัพฟ้า มาหานะเธอ" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2534-7000 ในวันเวลาราชการ   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ (5/3/2021)  
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 1 อัตรา เข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารคุ้มเกศ  (ห้องประชุมเล็ก) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0-2534-7234, 084-1591100     <<---ดาวน์โหลดเอกสารแนบ    อ่านต่อ..

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ (5/3/2021)  
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 19 อัตรา เข้ารับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารคุ้มเกศ  (ห้องประชุมใหญ่) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0-2534-7234, 084-1591100     <<---ดาวน์โหลดเอกสารแนบ    อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2021)  
     ยาคาร์บอน (Activated Carbon) เป็นยาที่อาจใช้ดูดซับสารพิษเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียได้  แต่ยาตัวนี้ไม่ได้มีผลฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย และไม่สามารถใช้เป็นยาหยุดถ่าย จากผลของฤทธิ์ในเรื่องของการดูดซับจึงทำให้การกินยานี้อาจไปดูดซับและส่งผลต่อระดับยาอื่น ๆ ที่กินอยู่ได้ โดยการกินยาตัวนี้จะกินอย่างไรเพื่อไม่ทำให้ส่งผลรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวอื่น วันนี้เรามีคำตอบ   อ่านต่อ..

 อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19, หลังฉีดวัคซีน ทำใมต้องรอ 30 นาที (3/3/2021)  
     อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19, หลังฉีดวัคซีน ทำใมต้องรอ 30 นาที ...หากมีอาการดังที่   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 434 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   Youtube Channel รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
คำแนะนำผู้ป่วยรับยา Warfarin


-
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 แผนการปฏิบัติงานเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 (5/3/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายและซ้อมแผนการปฏิบัติงานเมื่อต้องทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรในกองทันตกรรม โดย น.อ.หญิง ปิยธิดา เนียมประดิษฐ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564... อ่านต่อ

 โครงการพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency) (4/3/2021)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency) สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 31 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตแพทย์ในชั้นคลินิก เมื่อวันทีี่ 16 ก.พ. - 5 มี.ค.64 .... อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก (24/2/2021)
     คลินิกโรคลมชัก หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ อ่านต่อ

 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (23/2/2021)
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดบรรยาย เรืื่อง การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกและ Back Office โดย น.ท.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ     อ่านต่อ

 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (23/2/2021)
     พล.อ.ต.อนันชัย เดชอมรธัญและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 302,000 บาท โดย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64  อ่านต่อ

 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (23/2/2021)
     มูลนิธิ พลอากาศโท ประวิทย์,วันเพ็ญ อุดมผล  ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 309,000 บาท โดย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64  อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 สก.ทอ. เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 (4/3/2021)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง Assessment workshop for clinical teachers (22/2/2021)
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 9 (22/2/2021)
 งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตของสถาบันฯ 2564 (22/2/2021)
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปี พ.ศ. 2564 (ศศว) (22/2/2021)
 Pearls in medical education 2564 (22/2/2021)
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 (22/2/2021)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Moving forward from current guideline (22/2/2021)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ Basic and Advance รุ่นที่ 3 (22/2/2021)
 เชิญชวนสมัครสมาชิกใหม่สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ (22/2/2021)
 โครงการสัมนาทางวิชาการ เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้ถูกทักท้วง (22/2/2021)
 รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 36-2564 (7/1/2021)
ทั้งหมด..