แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2562 (2/1/2019)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม 2562 "บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ" หรือเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ย้าย...ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) (26/12/2018)
     ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จากเดิมให้บริการที่ห้องสีเหลือง ย้ายไปให้บริการที่บริเวณข้างศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7749  อ่านต่อ..

 ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/12/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ...เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 แจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (3/12/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งวันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ...ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)  
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

  (26/6/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน "งด" ใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ขั้นตอนการใช้สิทธิกรมบัญชีกลาง...(รูดบัตรที่จุดดาวก่อนกลับบ้านเท่านั้น) (3/5/2018)

  Link : อ่านต่อ
     4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก อย่าลืม!!! นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  หากลืม?? บัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดหรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด  หากลืมรูดบัตรก่อนกลับ  ระบบจะแจ้งเตือนค้างชำระ ต้องชำระเงินสดแล้วนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดเอง   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ขอเลื่อนการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (15/1/2019)  
     ขอเลื่อนการประกาศผลสอบรอบสุดท้ายเป็น วันที่ 17 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 (31/8/2018)  
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 โควต้าการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ติดต่อสอบถามได้ที่กองศัลยกรรม โทร.02-974-6540  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (27/6/2018)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง (16/1/2019)  
     หลังจากที่โรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจอย่างซาร์ส, ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเลือกชนิดหน้ากากอนามัยไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังใส่อย่างผิดวิธี  ทำให้ไม่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรมาทำความรู้จักหน้ากากอนามัยกันใหม่  อ่านต่อ..

 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 (14/1/2019)  
     เช้านี้ ฝุ่นยังมีเยอะอยุ่นะคะ ประชาชนที่อยุ่ในพื้นที่สีแดง สีส้ม ควรหลีกเลี่ยงหรืองดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรส่วมใส่หน้ากากอนามัย แบบ N95 ค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
-

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 408 ประจำเดือนธันวาคม 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 บรรยายเรื่อง จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ (11/1/2019)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองทันตกรรม จัดการบรรยายเรื่อง "จะหวานแค่ไหน...ก็ไม่ฟันผุ" โดย ร.อ.หญิง สิริภา กิจานุกุล ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านอุดฟัน operative dentistry เมื่อ 10 มกราคม 2562  ... อ่านต่อ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (11/1/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development program) ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณธรรม มีการตระหนักรู้ตนเอง สามารถเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว มีความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   ...อ่านต่อ

 เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (3/1/2019)
     คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นั้น เพื่อให้รพ.ฯ เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME (3/1/2019)
     พลอากาศตรีอภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกอาภัสร์ เพชรผุด ผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME ที่สถาบันฝึกอบรมกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ซึ่งจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในระหว่างวันที่ 3-4 ม.ค.62   อ่านต่อ

 คุณพนิดา สีมาสุรรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท (28/12/2018)
     คุณพนิดา สีมาสุรรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องพิเศษอาคารคุ้มเกล้าฯ โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.61อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ของดให้บริการบ้านพักรับรอง ระหว่างวันที่ 1-21 ก.พ.62 (14/1/2019)
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (14/1/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (14/1/2019)
 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (3/1/2019)
 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการสอบ PLAB สำหรับการทำงานแพทย์ที่สหราชอาณาจักร (27/12/2018)
 สารอวยพรปีใหม่ 2562 ของ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (26/12/2018)
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 (4/12/2018)
 โครงการประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาเวชศาสตร์ (2/11/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

-