แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 27/07/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART (20/9/2019)  
     ศูนย์พัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART DAY ในวันศุกที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ 0-2534-7944  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ (18/9/2019)  
     รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมงานเกษียณอายุราชการ "FOREVER MEMORY" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..

 เอกสารงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9-2562 (17/9/2019)  
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 เรื่อง “งานพัฒนาคุณภาพกับการควบคุมโรคติดเชื้อ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562   อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกัยโรคลมชัก (11/9/2019)  
     คลินิกโรคลมชัก หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกัยโรคลมชักภายในงาน "รู้ทัน... โรคลมชัก" ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างหน่วยตรวจพิเศษ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ต.หญิง ปวีณา รัตนได้เจริญสุข โทร. 0-2534-7268 ในวันเวลาราชการ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (11/9/2019)  
     คลินิกโรคลมชัก หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในหัวข้อ"การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก" ในวันจัทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ต.หญิง ปวีณา รัตนได้เจริญสุข โทร. 0-2534-7268 ในวันเวลาราชการ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ... ต่อมลูกหมากโตต้องเป็นมะเร็งหรือไม่ (10/9/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ "ต่อมลูกหมากโต ต้องเป็นมะเร็งหรือไม่" ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2534-7953-4 ... สำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับการตรวจคุณภาพการปัสสาวะ "ฟรี"  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกันยายน 2562 (29/8/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกันยายน 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (23/8/2019)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ: Update in Hematology and Oncology ในวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แคสันเทียะ, คุณศิริพร เปล่งรัศมี โทร 0-2534-7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 103 อัตรา (18/9/2019)  
     กำหนดให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบเข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่กำลังพล รพ.ฯ โทร 0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (16/9/2019)  
     ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน -3 ตุลาคม 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ฯ โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (13/9/2019)  
     ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน -3 ตุลาคม 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ฯ โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำยา หรือยาฆ่าเชื้อโรคที่มีในร้านยา (19/9/2019)  
     สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำยา หรือยาฆ่าเชื้อโรคที่มีในร้านยา มีอะไรบ้าง และใช้อย่างไร ตรงนี้มีคำตอบ...  อ่านต่อ..

 โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (10/9/2019)  
     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นการอักเสบของเยื่อบุจมูกจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ หลังสัมผัสกับสารกระตุ้นภูมิแพ้ แนะพ่อแม่สังเกตอาการลูกเบื้องต้นก่อนพาพบแพทย์  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
 

 
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 416 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 รับมอบหมอนหลอดกาแฟ (19/9/2019)
     น.อ.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน รอง ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบหมอนหลอดกาแฟ จำนวน 25 ใบ จากกลุ่มแม่ ๆ รร.ผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม ในโครงการ"เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ รีไซเคิลหลอดกาแฟทำเป็นหมอน" ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เมื่อ 18 ก.ย.62  ... อ่านต่อ

 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกชมรมลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562 (19/9/2019)
     ชมรมลูกจ้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกชมรมลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเงินจากผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล และคุณอารยา ลาภชีวะสิทธิบัตร และเจ๊เล้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,500 บาทเป็นจำนวน 289 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ และ คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิบัตร ร่วมมอบทุน เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์อ่านต่อ

 ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 11/2 (16/9/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 11/2 โดยมี พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติด้วย เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 ณ อาคารคุ้มเกล้าฯ ...  อ่านต่อ

 คุณอำไพ สัตรูแสยง ตัวแทนคณะผู้ร่วมงานลีลาศการกุศล บริจาคเงินจำนวน 105,200 บาท (16/9/2019)
     คุณอำไพ สัตรูแสยง ตัวแทนคณะผู้ร่วมงานลีลาศการกุศล 50 คู่ชูชื่น ได้บริจาคเงินจากการจัดงานลีลาศ 50 คู่ชูชื่น โดยไม่หักค่าหักใช้จ่าย จำนวน 105,200 บาท ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62   ... อ่านต่อ

 ร้านชัยมงคลเภสัช บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน (16/9/2019)
     ร้านชัยมงคลเภสัช บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง และ กะละมังสแตนเลส ขนาด 7 ลิตร จำนวน 10 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 171,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 (6/9/2019)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ 2 (21/8/2019)
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองฯ (16/5/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

-