แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 05/04/2562
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 

 

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องตรวจศัลยกรรม (13/6/2019)  
     ห้องตรวจศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562...ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องตรวจศัลยกรรม โทร. 0-2534-7953-4 ...ขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง) (13/6/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง "งด" ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง) วันเสาร์ที่ 22, วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 0-2534-7221, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน (4/6/2019)  
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล (ไข้หวัดใหญ่ 2562) (30/5/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2562 สำหรับบุคลากร รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..

 ประกาศปิดถนน (ทางเข้า-ออกหลัง รพ.ฯ ไปสวนสุขภาพและตลาดโต้รุ่ง ทอ.ท่าดินแดง) หน้า ฟส.5 และ ประตูพอ.6 (27/5/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศปิดถนนบริเวณหน้าแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 5 (ฟส.5) และปิดประตูกรมแพทย์ทหารอากาศ 6 ((พอ.6) พอ.6: ทางเข้า-ออกหลัง รพ.ฯ ไปสวนสุขภาพและตลาดโต้รุ่ง ทอ.ท่าดินแดง) เพื่อซ่อมถนนและวางระบบท่อประปา ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562  เปลี่ยนจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ใช้บริการ เป็นภายในแฟลต ฟส.5 หลังป้อม รปภ. บุคลากรที่พัก ฟส.5 ใช้ทาง-เข้าออกทางเดียว คือ ข้างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ แนะนำให้เดินทางมารับบริการที่ รพ.ฯ โดยรถสาธารณะขอความร่วมมืองดใช้เส้นทางดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  อ่านต่อ..

 แจ้งย้ายห้องตรวจอายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 1, ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (24/5/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง... การย้ายห้องตรวจอายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 1, ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ ไปทำการรักษาที่ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 "ห้องตรวจศูนย์มะเร็ง" ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...  อ่านต่อ..

 แผ่นพับตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/5/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312 (กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ)  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (12/3/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (1/10/2018)
     มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องละ 150,000 บาท เรียนเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร. 0-2534-7236  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 การสังเกตอาการโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง (10/6/2019)  
     พยาบาล อยากเล่า: การสังเกตอาการโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง การรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง มีเพียงไข้สูง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ไม่มีอาการเลือกออกหรือภาวะช็อก ควรปฏิบัติดังนี้  อ่านต่อ..

 โรคไข้หวัดใหญ่ (10/6/2019)  
     กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วย #โรคไข้หวัดใหญ่ แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” หากมีอาการคล้ายไข้หวัด และปวดศีรษะ ควรรีบพบแพทย์ทันที  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้
-

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 413 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ประชุมวิชาการประจำปี Humanitude care: Smart RTAF Nurse in Ageing Society (14/6/2019)
     วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมกับกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการประจำปี "Humanitude care : Smart RTAF Nurse in Ageing Society" มีการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมของสังคมสูงวัย, การดูแลผู้สูงอายุด้วยแนวคิด ฮิวแมนนิจูด ,Ageing-Friendly Environment and Accessibility และ Active Ageing ในยุค 4.0 โดยมี พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากร จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอ่านต่อ

 บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2562 (12/6/2019)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2562 ฟรี! สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค วันละ 600 คิว เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย.2562 ณ อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ

 พิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล (11/6/2019)
     น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์ รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำข้าราชการ รพ.ฯและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ... อ่านต่อ

 บรรยายวิธีการใช้ Mobile Application (10/6/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดบรรยายให้คณาจารย์ รพ.ฯ เรียนรู้วิธีการใช้ “Mobile Application” สำหรับใช้ประกอบการประเมินการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4–6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุม บุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ... อ่านต่อ

 รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (7/6/2019)
     คณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารระดับบริหารนโยบายองค์กรและเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ กลุ่ม รักษ์ฟัน และ กลุ่ม Eagle Eye โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ และ น.อ.นคร บุญมี นายทหารบริหารงาน พร้อมกลุ่มงานคุณภาพ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562   ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (11/6/2019)
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองฯ (16/5/2019)
 การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ปี 2562 แสดงธรรมเรื่องวิถีภาวนา (16/5/2019)
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 (11/2/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

-