แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 15-01-2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Interdepartment Conference (20/4/2018)  
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Interdepartment Conference หัวข้อ "What's up what SAP" พิธีกร ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น, ร.อ.ณพงษ์ กิจพาณิชย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (19/4/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม และวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 เริ่มใช้บัตรสมาร์ทการ์ดสิทธิกรมบัญชีกลาง 4 พ.ค.61 นี้ (19/4/2018)  

  Link : อ่านต่อ
     ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะเริ่มงดใช้ระบบการทำบัตรจ่ายตรงในแต่ละโรงพยาบาลแล้ว และเริ่มใช้ระบบบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทน ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิกรมบัญชีกลางต้องพกบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อแสดงตนและใช้เสมือนบัตรจ่ายตรงกับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทุกครั้งค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น.   >>> โปสเตอร์  อ่านต่อ..

 ดนตรีจิตอาสา เดือนเมษายน 2561 (9/4/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชมและรับฟังเพลงจากวงแคทลียา วงนนทรีคอรัส วงประสานเสียง ม.เกษตรศาสตร์, คุณอุมาพร บัวพึ่ง, คุณชรัมภ์ เทพชัย, วงคีตศิลป์, วง The Green Valley ซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาที่มอบเสียงเพลงให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร รพ.ฯ ติดตามได้ตามวันดังกล่าวในช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 (15/3/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 0-2534-7000  อ่านต่อ..

 ทีม Blue Angel บริการประสานงาน ตอบข้อซักถาม (2/3/2018)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มุ่งเน้นการให้บริการอันเป็นเลิศ จัดทีม Blue Angel ให้บริการประสานงาน ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการแบบตรงจุด ด้วยชุดสูทสีฟ้าสดใสเห็นง่ายสะดุดตา เริ่มปฏิบัติการเต็มพิกัด วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นี้ค่ะ  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุด ปี 2561 (13/11/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตามรายละเอียด >>> กำหนดวันหยุดราชการ วันชักและประดับธงชาติ ประจำปี 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้นเป็น 5 วัน คือ วันที่ 12-16 เมษายน 2561  อ่านต่อ..

 แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ (28/11/2016)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาตรวจร่างกายด้วยแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. โปรแกรม Jasmine (สำหรับอายุไม่เกิน 35 ปี) และ 2. โปรแกรม Rose (สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0 2534 7624, 2-7624  << ดาวน์โหลด... แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 อัตรา (10/4/2018)  
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7336   อ่านต่อ..

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ (4/4/2018)
     ให้ผู้มีรายชื่อตามผนวกแนบเข้ารับการสอบสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับสนับสนุน 3 กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 2 อัตรา ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสุขบำรุง ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กำลังพล รพ.ฯ ในเวลาราชการ โทร.0-2534-7234 (หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์)  >>>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิ๊ก  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ดูแลไต ให้แข็งแรง (17/4/2018)  

  Link : อ่านต่อ
     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน แนะประชาชนดูแลไตให้แข็งแรงhttps://goo.gl/enkRGy  อ่านต่อ..

 วัคซีนในผู้ใหญ่ 2561 (17/4/2018)  

  Link : อ่านต่อ
     คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule) สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561...ทำมาแนะนำง่ายๆ เป็นภาพสั้นๆ  ดาวน์โหลด คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule) ที่มา: เพจอายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 399 ประจำเดือนมีนาคม 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย (20/4/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัว Hemophilia day เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมีแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม และคุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธานชมรมผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อ 19 เม.ย.61 ... อ่านต่อ

 โครงการ English Conference Program (19/4/2018)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ English Conference Program เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการดูแลผู้ป่วย โดยเริ่มนำร่องใน 6 หอผู้ป่วย ได้แก่ หออภิบาลศัลยกรรม, หอผู้ป่วยศัลยกรรม 5/2, หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 5/4, หอผู้ป่วยสูตินรีกรรม 7/1, หอผู้ป่วยอายุรกรรม 8/1 และหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกกรรม 9/1 โดยเปิดโครงการไปเมื่อ 18 เม.ย.61 ... อ่านต่อ

 พิธีอำลานิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 (18/4/2018)
     คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับรุ่นน้อง BBCU จัดงาน Bye Bye BBCU 25 เพื่ออำลานิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 โดย พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในงาน และอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อ 11 เม.ย.61  ... อ่านต่อ

 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมอบเสื้อลูกจ้าง (18/4/2018)
     คณะผู้บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มอบเสื้อแจ๊กเก็ต ให้เป็นของขวัญปีใหม่ไทยแก่สมาชิกชมรมลูกจ้าง พอ. โดยในโอกาสนี้สมาชิกได้เลือกตั้งประธานชมรมฯ คนใหม่ ได้แก่ คุณภัทราภรณ์ พงศ์ผาสุก เมื่อ 9 เม.ย.61   ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ปี 2561 (11/4/2018)
 โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปี 2561 (11/4/2018)
 อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (11/4/2018)
 ประชุมวิชาการ The Multidisciplinary Cancer Pain Symposium (5/4/2018)
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2561 (5/4/2018)
 ประชุมวิชาการ Challenge in palliative care (5/4/2018)
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (29/3/2018)
 หลักสูตรอบรมประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย.61 (29/3/2018)
 รับสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) (29/3/2018)
 ประชาสัมพันธ์ที่พักอาศัยโครงการพลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (23/3/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2561 ครั้งที่ 41
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ สแกน QR code ค่ะ

 

 
-
  -