ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก  ห้องเอ็กซเรย์  
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 

       1.  ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (แผนกรังสีวินิจฉัย)
       2.  อาคารรังสีรักษา สมบูรณวณิชย์ (แผนกรังสีรักษา)
       3.  ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น (แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 

     แผนกรังสีวินิจฉัย

  1.  ผู้ป่วยได้รับการตรวจ จากห้องตรวจใดๆ
  2.  ผู้ป่วยมาที่กองรังสีกรรมพร้อมใบ request เพื่อรับการตรวจ
  3.  ผู้ป่วยมาส่งใบตรวจที่ห้องตรวจ และฝ่ายลงทะเบียนได้ทันที
  4.  ผู้ป่วยนัดตรวจพิเศษในวันหลัง เช่น GI study, BE, IVP, US, CT, Mammo ฯลฯ
           โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวและค่าตรวจ
  5.  คิดราคาค่าตรวจจ่ายค่าตรวจเข้าสู่ระบบการเงิน
  6.  ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานผล
  7.  ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการถ่ายฟิล์ม หรือการตรวจ
  8.  ได้ผลของฟิล์มหรือภาพการตรวจ
  9.  การรายงานผลของรังสีแพทย์ในห้องอ่านฟิล์ม
 10. การรายงานผล พร้อมฟิล์มส่งให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ หรือรายงานผลพร้อมฟิล์มถูกส่งไปเก็บที่ ห้องเก็บฟิล์มใน
          กรณีที่ผู้ป่วยจะมารับภายหลัง
   แผนกรังสีรักษา 
  1.  ขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  2.  จนท.รังสีรักษาค้นประวัติการตรวจ
  3.  พบแพทย์เพื่อรับการรักษา เช่น การฉายรังสี , การใส่แร่ , การให้เคมีบำบัด ต่อไป
  เวลาที่ให้บริการ
 
เอกซเรย์อุบัติเหตุแลุะ
                  ฉุกเฉิน

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกซเรย์ทั่วไป
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Ultrasound

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Mammogram

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. และในกรณี   อุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 รังสีรักษา

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

  เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
 
 
  สถานที่ตั้ง
         อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องเอกซเรย์หมายเลข 14
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 เอกซเรย์ ห้องเบอร์ 10 ติดต่อสอบถามหมายเลข 27201 , 02- 5347201 ในเวลาราชการ
 อ่านต่อ...
 

สถานที่ตั้ง
          บริเวณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้า ภายในแผนกเอกซเรย์ ห้องตรวจหมายเลข 11 และหมายเลข 12 (เดินตามเส้นสีแดง)
หมายเลขโทรศัพท์
             02 –5347215
          
           
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คือการใช้รังสีเอกซเรย์ส่งผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจไปยังหัววัดรังสี เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปยังคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลข้อมูลเพื่อสร้างเป็นภาพอวัยวะนั้นๆออกมาเป็นภาพในระนาบต่างๆเพื่อใช้ในการวินิจฉัยของรังสีแพทย์

 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
           อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องหมายเลข 4
หมายเลขโทรศัพท์ 
           02 – 5347196 , 02 – 5347205
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             ตึกสลากกินแบ่งรัฐบาลชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 
            02-534-7215  เวลา 08.00-12.00 น.
            02-534-7422  เวลา 13.00-16.00 น.
 อ่านต่อ...
  สถานที่ 
              ห้องหมายเลข 8 กองรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 
              0-2534-7211
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]