โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM และ QCC จากงาน "มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ." ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM รางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม B-Nest รางวัลประเภทเครื่องมือ QCC รางวัล Value Award ได้แก่ กลุ่มรักษ์ฟัน และ กลุ่ม Eagle Eye โดย พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกูล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ และ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม ทอ. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 ...
  Hits: 32 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33 (1/9/2559)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32 (28/12/2558)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 31 ปี 2557 (18/9/2557)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ปี 2556 (22/10/2556)
 CoP ปี 2555 (15/6/2555)
 บทคัดย่อ ผลงาน CoP ที่ได้รับรางวัล ปี 2551-2552 และ 2553 (28/3/2554)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551 - 2553 (28/3/2554)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง