โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ปี 2556
ผลการประกวดมหกรรมคุณภาพ ทอ. ประจำปี 2556 เมื่อ 28 ส.ค.56 ณ อาคาร 80 ปี หอประชุมกองทัพอากาศ(ทองใหญ่) รางวัลประกาศเกียรติคุณ กลุ่ม Awareness In My Heart

 1. กลุ่ม Awareness in my heart จาก ICU-S

- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท การจัดบอร์ด นิทรรศการ QCC
- รางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงาน ประเภท QCC
 
2. กลุ่ม GET Smart  จาก กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
      - รางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงาน ประเภท KM


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

น.ต.หญิง ชลรส มุขพรหม รายงาน

  Hits: 693 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (14/8/2562)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33 (1/9/2559)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32 (28/12/2558)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 31 ปี 2557 (18/9/2557)
 CoP ปี 2555 (15/6/2555)
 บทคัดย่อ ผลงาน CoP ที่ได้รับรางวัล ปี 2551-2552 และ 2553 (28/3/2554)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551 - 2553 (28/3/2554)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง