โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32

ผลการประกวด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 32 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม ทอ. ( ทองใหญ่ )


ผลการประกวด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 32
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม ทอ. ( ทองใหญ่ )

1.กลุ่ม The Best for the Breast จากศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Award
ประเภทการใช้เครื่องมือ KM

2. กลุ่ม Smart -Smile IV Nurse จาก กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Awardประเภทการใช้เครื่องมือ KM

ที่มา: ศูนย์จัดการความรู้

  Hits: 675 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (14/8/2562)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33 (1/9/2559)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 31 ปี 2557 (18/9/2557)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ปี 2556 (22/10/2556)
 CoP ปี 2555 (15/6/2555)
 บทคัดย่อ ผลงาน CoP ที่ได้รับรางวัล ปี 2551-2552 และ 2553 (28/3/2554)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551 - 2553 (28/3/2554)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง