โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33

ผลการประกวด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 33 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม ทอ. ( ทองใหญ่ ) 1.กลุ่ม M2M จาก กพย. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Award ,2. กลุ่ม Blood Safety Team จาก กบล. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Award ...

  Hits: 293 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (14/8/2562)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32 (28/12/2558)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 31 ปี 2557 (18/9/2557)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ปี 2556 (22/10/2556)
 CoP ปี 2555 (15/6/2555)
 บทคัดย่อ ผลงาน CoP ที่ได้รับรางวัล ปี 2551-2552 และ 2553 (28/3/2554)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551 - 2553 (28/3/2554)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง