โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


บทคัดย่อ ผลงาน CoP ที่ได้รับรางวัล ปี 2551-2552 และ 2553

      CoP ปี 2553 ที่ได้รับรางวัล ,CoP ปี 2551-2552 ที่ได้รับรางวัล  ..


CoP ปี 2553 ที่ได้รับรางวัล
1.  ชุมชนคนห่างโรค   (คลิ๊ก)
2.  Smart  CCU Nurse   (คลิ๊ก)
3.  ชุมชนคนเยี่ยมบ้าน   (คลิ๊ก)
4.  Safty ET-Tube   (คลิ๊ก)
5.  ศัลย์สบาย   (คลิ๊ก)
 

 CoP ปี 2551-2552 ที่ได้รับรางวัล

1.  ช่วยกันหายใจ    (คลิ๊ก)  
2.  รอบรู้เรื่องสิทธิ    (คลิ๊ก)
3.  คนรักษ์ข้อ        (คลิ๊ก)
4.  แนวทางป้องกัน VAP    (คลิ๊ก)
5.  CR-BSI  ป้องกันได้ถ้าทำถูกวิธี    (คลิ๊ก)  Hits: 462 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (14/8/2562)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33 (1/9/2559)
 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32 (28/12/2558)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 31 ปี 2557 (18/9/2557)
 ผลการประกวด มหกรรมคุณภาพ ทอ. ปี 2556 (22/10/2556)
 CoP ปี 2555 (15/6/2555)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551 - 2553 (28/3/2554)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง