ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    คณะผู้บริหารโรงพยาบาล  ทำเนียบผู้บริหาร  
  ทำเนียบผู้บริหาร   
เนื้อหา   
 
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4461_1.%E0%B8%99.%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%20(Custom).jpg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4461_2.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4462_3.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4462_4.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4460_5.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4460_6.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5248_7.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8D%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5248_8.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/875_9.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/875_10.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4463_11.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/4463_12.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5364_13.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5364_14.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5365_15.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5365_16.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5629_17.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/5629_18.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/6211_19.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/6211_20%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7824_21%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7824_22.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7825_23.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7825_24%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%20(Custom).jpeg
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7852_25_0.%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%95.%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20(Custom).jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/7852_santi%20s.jpeg http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/8631_27%20apichat%20500%20re206x310.jpeg

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/8631_28.%E0%B8%9C%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20m%20(Custom).jpeg

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/616/3200/0_DR%20YA2566%20206x309.jpeg  
 
ภาพโดย: ศูนย์วิทยบริการ
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]