กองจักษุกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองจักษุกรรม
 
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อเรา
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพ
 
คณะทำงาน
 
ผลงาน
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลา
 
หอผู้ป่วยจักษุวิทยา
 
ห้องผ่าตัดจักษุวิทยา
 
ตารางแพทยออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลา
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
computer vision syndrome หรือโรคซีวีเอส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
คลังตำราจักษุวิทยา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
   ภาพกิจกรรม
 
.
 โครงการคัดกรองการมองเห็นในเด็กชั้นประถมศึกษา กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (16/1/2017)
     น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานพิธีปิดโครงการคัดกรองการมองเห็นในเด็กชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และแจกแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาเพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ....อ่านต่อ


 ออกหน่วยวัดสายตา และแจกแว่น (21/11/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ออกหน่วยวัดสายตา และแจกแว่นให้กับนักเรียน รร.วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) ลาดปลาเค้า กทม. เมื่อวันที่ 11,18 พ.ย. 59 ... อ่านต่อ


 โครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน (กร.ทอ.) (29/7/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีประสิทธิภาพในการทำงาน ห่างไกลจากภาวะต้อหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมองเห็นดีและมีความทุพพลภาพจากภาวะต้อหินน้อยที่สุด เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียการมองเห็นจากภาวะต้อหินของกำลังพล ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและถ่ายขั้วประสาทตา ณ กร.ทอ. เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..