กองจักษุกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองจักษุกรรม
 
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อเรา
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพ
 
คณะทำงาน
 
ผลงาน
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลา
 
หอผู้ป่วยจักษุวิทยา
 
ห้องผ่าตัดจักษุวิทยา
 
ตารางแพทยออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลา
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
computer vision syndrome หรือโรคซีวีเอส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
คลังตำราจักษุวิทยา
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2567 (16/11/2023)
     กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 ..รายชื่อต่อไปนี้  อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 โครงการตรวจคัดกรองต้อหิน (7/2/2024)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองต้อหินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ขว.ทอ. ...อ่านต่อ


 โครงการตรวจคัดกรองต้อหิน กรมสารบรรณทหารอากาศ (5/1/2024)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองต้อหิน วันที่ 18 ธ.ค.66 ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ   ....    อ่านต่อ


 โครงการตรวจคัดกรองต้อหิน (14/11/2023)
     กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการตรวจคัดกรองต้อหิน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 62 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ....  อ่านต่อ


ทั้งหมด..