กองจักษุกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองจักษุกรรม
 
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อเรา
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพ
 
คณะทำงาน
 
ผลงาน
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลา
 
คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลา
 
หอผู้ป่วยจักษุวิทยา
 
ห้องผ่าตัดจักษุวิทยา
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
computer vision syndrome หรือโรคซีวีเอส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
คลังตำราจักษุวิทยา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (19/8/2015)
     คนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ เช่น เกินสองถึงสามชั่วโมง มักจะมีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย อาการทางสายตาเหล่านี้เกิดจากการจ้องดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป เรียกกลุ่มอาการเหล่านี้ว่า "คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม" (computer vision syndrome) หรือ "โรคซีวีเอส"อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 โครงการคัดกรองการมองเห็นในเด็กชั้นประถมศึกษา กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (16/1/2017)
     น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานพิธีปิดโครงการคัดกรองการมองเห็นในเด็กชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และแจกแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาเพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ....อ่านต่อ


 ออกหน่วยวัดสายตา และแจกแว่น (21/11/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ออกหน่วยวัดสายตา และแจกแว่นให้กับนักเรียน รร.วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) ลาดปลาเค้า กทม. เมื่อวันที่ 11,18 พ.ย. 59 ... อ่านต่อ


 โครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน (กร.ทอ.) (29/7/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีประสิทธิภาพในการทำงาน ห่างไกลจากภาวะต้อหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมองเห็นดีและมีความทุพพลภาพจากภาวะต้อหินน้อยที่สุด เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียการมองเห็นจากภาวะต้อหินของกำลังพล ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและถ่ายขั้วประสาทตา ณ กร.ทอ. เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 ...อ่านต่อ


ทั้งหมด..