กองกุมารเวชกรรม
ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงิน
ได้ที่ชื่อบัญชี
"โครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว"
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่บัญชี 049-2-94058-0

หรือร่วมบริจาคเงินตามโครงการได้ที่
ICU เด็กชั้น 10
 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 เครื่องช่วยหายใจ
ให้ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจสามารถ
กลับบ้านไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
-
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บทความทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2553-2555(ม.ค.-เม.ย.)
 
การติดตามตัวชี้วัด
บริการประชาชน
 
แผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
วารสารกุมารเวชศาสตร์ = Thai journal of pediatrics
 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 
Allergy Asthma & Immunology
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ห้องตรวจเด็ก) (4/3/2021)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งประชาสัมพันธ์ "ปิด" ให้บริการคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 และตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ใช้บริการห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ห้องตรวจเด็ก) สามารถไปรับบริการได้ที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก (ห้องตรวจ หู คอ จมูก เดิม ห้องสีน้ำตาล) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ..


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (8/6/2020)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..


 บทความทางวิชาการ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD (16/2/2017)
     เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม พบว่ามีการใช้ยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอย่างไม่สมเหตุสมผลประมาณร้อยละ 50 เช่น การเลือกชนิดของยา ขนาดยา ระยะเวลาในการให้ยา และการให้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  ...>>  ATB swardship in OPD  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL: Bhumibol Adulyadej Hospital


BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

 

   ภาพกิจกรรม
 
.
 มอบของที่ระลึกในโอกาสอำลามูลนิธิซารังบัท (sarangbat Foundation) (25/12/2020)
     พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช มอบของที่ระลึกในโอกาสอำลามูลนิธิซารังบัท (sarangbat Foundation) ซึ่งทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กร่วมกันมา 2 ปี ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี ในโอกาสนี้ คุณคยองฮา ลี ผู้อำนวยการมูลนิธิซารังบัท ประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็น เป็นครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ป่วย 4 ราย   อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 11 (23/11/2020)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 "Practical Points in Pediatric Pulmonary Disease" เมื่อวันที่ 12-13 พ.ย.63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ


 งานมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 (1/10/2020)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 "สราญฤทัย..วัยเกษียณ" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..