กองกุมารเวชกรรม
ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงิน
ได้ที่ชื่อบัญชี
"โครงการส่งน้องสู่อ้อมอกครอบครัว"
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่บัญชี 049-2-94058-0

หรือร่วมบริจาคเงินตามโครงการได้ที่
ICU เด็กชั้น 10
 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 เครื่องช่วยหายใจ
ให้ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจสามารถ
กลับบ้านไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
-
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บทความทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2553-2555(ม.ค.-เม.ย.)
 
การติดตามตัวชี้วัด
บริการประชาชน
 
แผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหีด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 
Allergy Asthma & Immunology
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..


 บทความทางวิชาการ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD (16/2/2017)
     เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม พบว่ามีการใช้ยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอย่างไม่สมเหตุสมผลประมาณร้อยละ 50 เช่น การเลือกชนิดของยา ขนาดยา ระยะเวลาในการให้ยา และการให้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  ...>>  ATB swardship in OPD  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL: Bhumibol Adulyadej Hospital


BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

 

   ภาพกิจกรรม
 
.
 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 Update in Hematology and Oncology (4/11/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 Update in Hematology and Oncology เมื่อวันที่ 31 ต.ค. -1 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร คุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 กองกุมารเวชกรรมสอนประดิษฐ์ดอกมะลิจากดินญี่ปุ่นให้กับผู้ป่วยเด็ก (13/8/2019)
     เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ห้องนันทนาการเด็ก ร่วมกับ หน่วยสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม "สอนประดิษฐ์ดอกมะลิจากดินญี่ปุ่น" ให้กับผู้ป่วยเด็ก ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณห้องนันทนาการชั้น ๙ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กิจกรรมครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เด็ก ๆ เด็ก ๆ ภูมิใจกับผลงานอ่านต่อ


 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง...เพื่อนช่วยเพื่อน (8/8/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยผู้ป่วยเด็กได้ทำกิจกรรมนันทนาการศิลปะอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด กับทีมพยาบาลและนักจิตวิทยาคลินิก ส่วนผู้ดูแลได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเด็กจาก น.อ.สืบสุข ศิริธร น.ท.หญิง ณัฐพรฑิรา ผลากรกุล และอาจารย์สุรกานต์ เจนสัจจวรรณ์ อาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก รวมทั้งได้รับกำลังใจจากพยาบาลและจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างต่อเนื่องอ่านต่อ


ทั้งหมด..