กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   ช่องทางในการรับบริการ ทางทันตกรรม

 
   clip

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 แนวทางการรับบริการทางทันตกรรม (24/5/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ การมารับบริการทางทันตกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)อ่านต่อ


 เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ (27/4/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นัดหมายล่วงหน้า 0-2534-7933 เวลา 14.00-19.00 น. หรือติดต่อห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ก่อนเวลา 18.00 น. อ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์การรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (1/10/2021)
     เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เมื่อท่านจองคิวรักษาผ่าน Application BAH Connect เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมารับบริการได้ตามนัด โดยไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจเร่งด่วนก่อนทำฟันอ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 5 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 การบรรยายและจัดกิจกรรมเรื่อง การคัดแยกและจัดการขยะ (26/5/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายและจัดกิจกรรมเรื่อง การคัดแยกและจัดการขยะ ซึ่งได้รับเกียรติจากกองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธา ทหารอากาศ โดยมีวิทยากร น.อ.ธนพล ณ ถลาง ตำแหน่ง รอง กปภ.ชย.ทอ., ร.อ.ศักดิ์ชัย เหลือมอร่ามชัย รอง หน.ฝรคส.ผสวล.กปภ.ชย.ทอ., ร.ต.อชิตพล นุตตะโน น.สิ่งแวดล้อม ฝรคส.ผสวล.กปภ.ชย.ทอ. เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและจัดการขยะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566....    อ่านต่อ


 กิจกรรม คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า (25/10/2022)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนาวาอากาศเอก ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดงาน โดยได้บริการทำฟันฟรี แก่ประชาชน จำนวน 88 คน แบ่งเป็น อุดฟัน 58 ซี่ ถอนฟัน 29 ซี่ ขูดหินปูน 30 คน ผ่าฟันคุด 2 คน และทันตกรรมเด็ก 6 คน เมื่อวันที่ 21 ต.ค.65 .... อ่านต่อ


 การอบรมนิรภัยหัวข้อ นิรภัย นี่แหละภัย (5/9/2022)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรมนิรภัยในหัวข้อ นิรภัย นี่แหละภัย โดย เรืออากาศเอกหญิง จิราภรณ์ สิงหะนัต ตำแหน่งช่วยปฏิบัติราชการ รักษาความปลอดภัยและนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อช่วยในการป้องกันอันตรายและแก้ไขปัญหาในการทำงาน และให้บุคลากรในกองทันตกรรมมีความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆจากประสบการ์ณตรง เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65.... อ่านต่อ


ทั้งหมด..