กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2563
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   clip

 
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการ
ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4

Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 แนวทางการรับบริการทางทันตรรม (28/9/2021)
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์การมารับบริการทางทันตกรรม และขอให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)     อ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์การรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (1/10/2021)
     เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อท่านจองคิวรักษาผ่าน Application BAH Connect เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดต่อที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. เพื่อรับใบตรวจหาเชื้อไวรัส ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Kit ล่วงหน้า ๑ วันทำการ สอบถามเพิ่มเติม 2-1180 ห้องตรวจทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. อ่านต่อ


 มาตรการลดความเสี่ยงในงานทันตกรรม (18/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรนา 2019 ขอให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามประกาศนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2534-7933, 0-25347936 อ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 5 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)อ่านต่อ


 ฟันคุด คืออะไร (19/10/2020)
     กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่มาของข้อมูลผศ.ทพ.อนันต์ พงศ์สุวารียกุล: เอกสารประกอบการเรียน เรื่องฟันคุดทพญ.ธนพร ทองจูด: มารู้จักฟันคุดกันเถอะอ่านต่อ


 แจ้งปรับเปลี่ยน 'การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก' (23/9/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปรับเปลี่ยน "การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก" สามารถรับบริการได้ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7933 ในวันเวลาราชการอ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 ซ้อมแผนช่วยฟื้นคืนชีพ CPR: Cardiopulmonary Resuscitation (25/3/2022)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดให้มีการซ้อมแผนช่วยฟื้นคืนชีพ CPR: Cardiopulmonary Resuscitation ซึ่งเป็นการซ้อมช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น มีการบรรยายโดย ร.อ.หญิง มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ และควบคุมการซ้อม โดย น.ท.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ หัวหน้าทีมสอนกู้ชีพ basic life support ซึ่งมีทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ กองทันตกรรม เข้าร่วมการซ้อมอย่างสามัคคีและแข็งขัน เป็นการสร้างความตื่นตัวและพร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้อ่านต่อ


 โครงการอบรมนิรภัย 'นิรภัย... ทำไมต้องรู้' (26/11/2021)
     กองทันตกรรม จัดการอบรมนิรภัยเรื่อง “นิรภัย...ทำไมต้องรู้” ให้กับทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกองทันตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันตัวเองและในหน่วยงาน โดย ร.ท.หญิง จิราภรณ์ สิงหะนัด เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ณ ห้องประชุมกองทันตกรรม ...   อ่านต่อ


 แผนการปฏิบัติงานเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 (5/3/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายและซ้อมแผนการปฏิบัติงานเมื่อต้องทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรในกองทันตกรรม โดย น.อ.หญิง ปิยธิดา เนียมประดิษฐ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564...อ่านต่อ


ทั้งหมด..