กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการใหม่ ปีงบประมาณปี 2563
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   clip

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 5 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)อ่านต่อ


 ฟันคุด คืออะไร (19/10/2020)
     กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่มาของข้อมูลผศ.ทพ.อนันต์ พงศ์สุวารียกุล: เอกสารประกอบการเรียน เรื่องฟันคุดทพญ.ธนพร ทองจูด: มารู้จักฟันคุดกันเถอะอ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์ การรับบริการทางทันตกรรม สำหรับการ 'รับคิว' (29/9/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์ การรับบริการทางทันตกรรม สำหรับการรับคิว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ1. รับคิวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ เวลา 07.00 น.2. การจองคิวผ่าน QR CODE รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ3. โทรศัพท์จองคิว ที่หมายเลข 0-2534-7933 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทันตกรรม โทร. 0-2543-7933, 2-7933 อ่านต่อ


 แจ้งปรับเปลี่ยน 'การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก' (23/9/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปรับเปลี่ยน "การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก" สามารถรับบริการได้ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7933 ในวันเวลาราชการอ่านต่อ


 'การจองคิวทันตกรรม' สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป (13/5/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวกมารับบริการ ด้วยขั้นตอนสแกน QR code ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทันตกรรม โทร. 0-2543-7933, 2-7933 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.อ่านต่อ


 ไปทำฟัน อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโควิด (20/3/2020)
     ตอนนี้แผนกทันตกรรมของหลาย ๆ รพ. ประกาศเลื่อนการทำฟันให้คนไข้ไปโดยไม่มีกำหนดแล้ว อันนี้จำเป็น เพราะในห้องฟัน เป็นพื้นที่เสี่ยงระดับสูงมากในการแพร่กระจายของโรคนี้อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 แผนการปฏิบัติงานเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 (5/3/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายและซ้อมแผนการปฏิบัติงานเมื่อต้องทำการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรในกองทันตกรรม โดย น.อ.หญิง ปิยธิดา เนียมประดิษฐ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564...อ่านต่อ


 กองทันตกรรมจัดการสอบปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อ (19/1/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้มีการสอบปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อ ในงานอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทบทวนความรู้ และทักษะในการควบคุมการติดเชื้อ ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมการติดเขื้อในกองทันตกรรม และดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลัก standard precaution คุมการสอบโดยคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อกองทันตกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64   ... อ่านต่อ


 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (25/12/2020)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ. อิทธิชัย หังสพฤกษ์ น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ และบุคลากร หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ทั้งบรรยายวิชาการและได้ทดลองปฏิบ้ติเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธีสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏิบัติงานจริงได้โดยมีการฝึกปฏิบัติการทำ CPR กับหุ่นที่มีสัญญาณไฟ(ทุกคน)อ่านต่อ


ทั้งหมด..