กองทันตกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติกองทันตกรรม
 
ภารกิจ
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา
 
รายนามบุคลากร
 
หน่วยงานในความดูแล
 
ติดต่อศูนย์ทันตกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
งานพัฒนาคุณภาพ...ทำต่อเนื่อง
 
โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ทันตแพทยสภา
 
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Electronic Books ทันตสาธารณสุข
   ช่องทางในการรับบริการ ทางทันตกรรม

 
   clip

 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 การจองคิวออนไลน์ ทันตกรรมทั่วไป (อุด ขูด ถอน) (3/7/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการ วันและเวลา โดยสแกน QR Code ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. โทร. 0-2534-7933, 2-7933อ่านต่อ


 จองคิวทันตกรรมทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน BAH Connect (3/7/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์การจองคิวทันตกรรมทั่วไป (อุด ขูด ถอน) ผ่านแอปพลิเคชัน BAH Connect สำหรับข้าราชการ ทอ. และครอบครัว เริ่มเดือนกรกฎาคม 2566 ยืนยันตัวตนวันที่รับบริการ ติดต่อจุดบริการที่ 1 ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ก่อนเวลา 10.00 น. อ่านต่อ


 เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ (27/4/2023)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นัดหมายล่วงหน้า 0-2534-7933 เวลา 14.00-19.00 น. หรือติดต่อห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ก่อนเวลา 18.00 น. อ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์การรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (1/10/2021)
     เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เมื่อท่านจองคิวรักษาผ่าน Application BAH Connect เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมารับบริการได้ตามนัด โดยไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจเร่งด่วนก่อนทำฟันอ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2021)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดช่องทางพิเศษสำหรับบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันละ 3 คิว ติดต่อรับคิวด้วยตนเองที่กองทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ งานทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน)อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 โครงการคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า (24/10/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี น.อ.ธำรงค์ประวัติ  เชิดเกียรติกุล รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมนี้กองทันตกรรมให้บริการทำฟันฟรี ได้แก่ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 78 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ.... อ่านต่อ


 กองทันตกรรม จัดอบรม Stroke Fast Track (4/9/2023)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "Stroke Fast Track" โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี และ น.ท. อภินันท์ อวัยวานนท์ อายุรแพทย์ กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มาบรรยายและให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับรู้ได้เร็วเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา และผู้ป่วยจะต้องเข้าถึง... อ่านต่อ


ทั้งหมด..