กองออร์โธปิดิกส์
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ภาวะการกดเบียดของเส้นประสาทมีเดียน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
   สื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น
 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (29/2/2024)
     รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอนุสาขา โรคและการบาดเจ็บทางข้อสะโพกและข้อเข่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2567.....รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ      อ่านต่อ..


 ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (20/12/2023)
     ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานประจำสาขาเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแพทย์ปฏิบัติงานประจำสาขา เพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปีดิกส์ สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ภาพกิจกรรม
-
 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กองออร์โธปิดิกส์ (7/8/2023)
     กองออร์โธปิดิกส์ ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน กองออร์โธปิดิกส์ ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ ๒๒-๒๓ ก.ค.๖๖ ณ โรงแรมแคนตารี เบย์ ระยอง  ... วัตถุประสงค์1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ให้มีความเหมาะสม2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 3.พัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์  อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ (14/12/2022)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ....   อ่านต่อ..


 สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการโรคข้อเข่าเสื่อม (11/7/2022)
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย แพทย์หญิง ลลิตา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. และนายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและบันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การให้บริการโรคข้อเข่าเสื่อม ในการจัดอุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อให้ใช้ในการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ฯ และ น.อ.ธนา นรินทร์สรศักดิ์ ผอ.กองออร์โธปิดิกส์ พร้อมด้วยทีมแพทย์  อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ (19/11/2021)
     กองออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง "Orthopaedic Management in the Elderly, Best Practice for Ortho Bhumibol" เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทางคลินิกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...     อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ (9/11/2020)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ "Innovations in Orthopaedic Surgery" เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ    อ่านต่อ..


ทั้งหมด..