กองออร์โธปิดิกส์
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ภาวะการกดเบียดของเส้นประสาทมีเดียน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
   สื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น
 
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการ
ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4

Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
.
 
   ภาพกิจกรรม
-
 ประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ (19/11/2021)
     กองออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง "Orthopaedic Management in the Elderly, Best Practice for Ortho Bhumibol" เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทางคลินิกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...     อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ (9/11/2020)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ "Innovations in Orthopaedic Surgery" เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ    อ่านต่อ..


 ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (3/7/2020)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ...   อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการ Sport&Medicine Intensive Day (3/2/2020)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (TOSSM) จัดงานประชุมวิชาการ Sports Medicine Intensive Day เมื่อวันที่ 23-24 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ Disney Night Party in Orthopedic Land (31/1/2020)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ Disney Night Party in Orthopedic Land เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.  ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..