กองออร์โธปิดิกส์
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ภาวะการกดเบียดของเส้นประสาทมีเดียน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
   สื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
.
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (28/10/2019)
     กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับแพทย์ฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 อัตรา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ น.ส.วลัยพร มิฉายา, น.ส.จิระณา กอฝั้น โทร 0-2534-7365, 0-2534-7384  อ่านต่อ..


 ย้ายห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (ห้องตรวจกระดูกและข้อ) (30/9/2019)
     แจ้งผู้ใช้บริการทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (ห้องตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ) จะย้ายไปให้บริการที่ห้องสีเหลืองบริเวณด้านหน้าติดทางเชื่อมทางเดินรถไฟฟ้า ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ภาพกิจกรรม
-
 รักเราไม่เก่าเลย.. กองออร์โธปิดิกส์ (25/10/2019)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน..รักเราไม่เก่าเลย.. แสดงมุทิตาจิต แด่ พล.อ.ต.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร และ น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ...   อ่านต่อ..


 งานประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ Challenges in Geriatic Orthopaedic Patient Care (24/9/2018)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ Challenges in Geriatic Orthopaedic Patient Care เมื่อวันที่ 20 – 21 ก.ย. 61 ห้องประชุม ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ --->>   อ่านต่อ..


 (กอป.) ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (19/9/2018)
     "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" งานมุทิตาจิต พล.อ.ต.ประโมทย์ ตั้งวงษ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศและศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. คุณสำอางค์ ชอนหนองบอน ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยชั้น 5/4 และคุณจามรัตน์ ผดุงวิโมกข์ ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยชั้น 5 ในงานอันอบอุ่นมีการแสดงรำอวยพร รำกลองยาว โดยมีบุคลากรของกองออร์โธปิดิกส์เข้าร่วมงานอันเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นจำนวนมาก เมื่อ 13 ก.ย.61  ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560 (20/9/2017)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง "The best orthopaedic practice in Bhumibol Adulyadej Hospital" เมื่อวันที่่ 14 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


 วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ (30/9/2016)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ พล.อ.ท.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ และ พล.อ.ต.ไตรสิทธิ์ ทรรศนะวิเทศ โดยมีคนรักอาจารย์ทั้งสองมาร่วมงานมากมาย เมื่อ 29 ก.ย.59 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..