ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 
ติดต่อสอบถาม 0-2534-7987
 
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
 
ความรู้สู่ประชาชน| สื่อประชาสัมพันธ์
 
การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น EGD

 

 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

-
 Update Common GI and Liver cancer in 2021 (16/12/2021)
     ศูนย์ส่องกล้อง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารประจำปี 2564: Update Common GI and Liver cancer in 2021 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 พิธีเปิดห้องล้างกล้องและเครื่องมือ,รับบริจาคเครื่องล้างกล้อง (1/9/2021)
     ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีเปิดห้องล้างกล้องและเครื่องมือและรับบริจาคเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผ.อ.รพ.ฯ โดยได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1,600,000 บาท จาก น.ท.จักรพงศ์-น.ต.หญิง ใจทิพย์ ไพบูลย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติและได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 420,000 บาท จากบริษัท เค.พอร์ ฟอร์แมนซ์ จำกัด ในการปรับปรุงห้องล้างกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 อ่านต่อ


 โครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารประจำปี 2563 (25/11/2020)
     ศูนย์ส่องกล้อง กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารประจำปี 2563 "Update in Common GI and Liver disease for Internist 2020" ก้าวทันความรู้โรคทางเดินอาหารและตับ สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร ศัลยแพทย์ทั่วไป เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ


 ทำบุญปีใหม่ศูนย์ส่องกล้อง (23/12/2019)
     ศูนย์ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62   ... อ่านต่อ


 การอบรมโครงการก้าวทันความรู้โรคทางเดินอาหารและตับ (27/8/2019)
     โครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร ประจำปี 2562 ก้าวทันความรู้โรคทางเดินอาหารและตับ สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร ศัลยแพทย์ทั่วไป (Updated in Common GI and Liver disease for Internist 2019) ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62  ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..