กองโสต ศอ นาสิกกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 งด... ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา (21/11/2019)
     ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562   ขออภัยในความไม่สะดวกอ่านต่อ


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 (21/10/2019)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ โทร. 0-2534-7368อ่านต่อ


 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2017)
     ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Snoring and Obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออกจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือหายใจน้อยลงอย่างต่อเนื่องขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาติดต่อ  ห้อง โสต ศอ นาสิกรรม ล่วงหน้า 0-2534-7180อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาแห่งยุโรปและการผ่าตัดศีรษะและคอ 2019 (2/7/2019)
     น.ต.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง " Cost-utility analysis of a universal newborn hearing screening program and high risk newborn hearing screening program in Bhumibol Adulyadej Hospital " ในงานประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาแห่งยุโรปและการผ่าตัดศีรษะและคอ 2019 (Congress of European ORL-Head & Neck Surgery 2019) ครั้งที่ 5 ซึ่งการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวนี้อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 (7/5/2019)
     น.ต.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า แพทย์กองโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Burkitt's Lymphoma of Maxillary Sinus at Bhumibol Adulyadej Hospital : A Case Report in Thailand" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก โดย พ.อ.หญิง รศ.พญ.ปริยนันทน์ จารุจินดา ประธานกรรมการวิชาการอ่านต่อ


 โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในวัน WORLD HEARING DAY (5/3/2018)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในวัน WORLD HEARING DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและตื่นตัวกับปัญหาทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 ณ ลานชั้น2 อาคาร คุ้มเกล้าฯ ...  อ่านต่อ


ทั้งหมด..