กองโสต ศอ นาสิกกรรม
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
 
เกณฑ์การประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการ
ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4

Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 โครงการวิจัยประสิทธิผลในการใช้บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กหลังเจาะคอ (11/1/2022)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้ป่วยเด็กที่มีท่อเจาะคอที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการวิจัยประสิทธิผลในการใช้บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กหลังเจาะคอ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พญ.สมัชญา จิตรอุปถัมภ์ e-mail: samatchaya.mmilk@gmail.com อ่านต่อ


 เกณฑ์การรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (28/5/2020)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ โทร. 0-2534-7368 อ่านต่อ


 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2017)
     ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Snoring and Obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออกจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือหายใจน้อยลงอย่างต่อเนื่องขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาติดต่อ  ห้อง โสต ศอ นาสิกรรม ล่วงหน้า 0-2534-7180อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 การประชุมวิชาการก้าวไกล ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย (9/5/2022)
     น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์ประจำกองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับเกียรติจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ มช. ในเรื่อง “Pediatric Cleft Palate: Treatment and Guidelines” โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในภูมิภาคเชียพบมากที่สุด อัตราการเกิดโรคอ่านต่อ


 ประชุมวิชาการ กองโสต ศอ นาสิกกรรม (12/1/2022)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม จัดการประชุมวิชาการการผ่าตัดโรคหูคอจมูก สำหรับผู้ป่วยวิกฤตในยุคโควิด-19 โดย น.ท.หญิง พญ. สาธนี งามสง่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ป่วยเด็ก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ    ... อ่านต่อ


 โครงการศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย (22/4/2021)
     น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข “โครงการศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย:อ่านต่อ


ทั้งหมด..