กองโสต ศอ นาสิกกรรม
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
 
เกณฑ์การประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
ห้องตรวจยังไม่เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 โครงการวิจัยประสิทธิผลในการใช้บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กหลังเจาะคอ (11/1/2022)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้ป่วยเด็กที่มีท่อเจาะคอที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการวิจัยประสิทธิผลในการใช้บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กหลังเจาะคอ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พญ.สมัชญา จิตรอุปถัมภ์ e-mail: samatchaya.mmilk@gmail.com อ่านต่อ


 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2017)
     ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Snoring and Obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออกจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือหายใจน้อยลงอย่างต่อเนื่องขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาติดต่อ  ห้อง โสต ศอ นาสิกรรม ล่วงหน้า 0-2534-7180อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบรางวัลเนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และ “วันกองทัพอากาศ“ ประจำปี ๒๕๖๗ (13/4/2024)
     น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับมอบรางวัลจากท่าน พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. เนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และ “วันกองทัพอากาศ“ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นรางวัลบทความทางวิชาการและงานวิจัยดีเด่นของกองทัพอากาศ เรื่อง “การแพทย์ทางไกลสู่การรับรู้อย่างยั่งยืน” ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. ในวันที่ ๙ เม.ย. ๖๗ ในการนี้ กองทัพอากาศ ได้ให้ความสำคัญแก่ผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์ของกองทัพอากาศแล้วอ่านต่อ


 การประชุมวิชาการก้าวไกล 'RCOT Academic Conference 2/2023' (1/12/2023)
     ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ด้านโสตนาสิกลาริงซ์วิทยารวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย ในการนี้ น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์ประจำ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นำเสนอเรื่อง “Pediatric tracheostomy care in the future” และวันที่ 29 พฤศจิกายนอ่านต่อ


 การประชุมใหญ่อาเซียน ORL-HNS ครั้งที่ 20 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (16/10/2023)
     น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์ประจำกองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับเกียรติจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในงาน “การประชุมใหญ่อาเซียน ORL-HNS ครั้งที่ 20 ปี 2566 (20th ASEAN ORL-HNS CONGRESS 2023)” ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยได้บรรยายหัวข้อทางวิชาการในเรื่อง “Pediatric Airway Foreign Body (สิ่งแปลกปลอมของทางเดินหายใจในเด็ก)” และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยจากแพทย์หูคอจมูกในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่านต่อ


ทั้งหมด..