กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2564 (28/9/2020)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2564 สาขา 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, 2. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ติดต่อประสานธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก พ.อ.อ.หญิงวิภาดา สุพรรณพงค์, น.ส.อนงค์นาถ ดวงพิทักษ์ โทร. 0-2534-7155 e-mail: raining_myfon@hotmail.com อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม กตน.
 
-
 โครงการอบรมการคัดกรองผู้ป่วยตามระบบ Emergency Severity Index (ESI) ประจำปี 2563 (31/8/2020)
     ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยตามระบบ Emergency Severity Index (ESI) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26-27 และ 31 ส.ค.63 ... อ่านต่อ


 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับแพทย์ (20/2/2020)
     ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับแพทย์(Advanced Trauma Life Support) เมื่อวันที่ 11-13 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับแพทย์ (20/2/2020)
     ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับแพทย์(Advanced Trauma Life Support) เมื่อวันที่ 5-7 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล (ACLS for ER Nurses) (28/10/2019)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล (ACLS for ER Nurses) ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค.62 ณ ห้องบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบูรณาการการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (11/9/2019)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบูรณาการการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม" เพื่อนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพขององค์กร ยุทธศาสตร์ของรพ.ฯ ลงสู่การปฏิบัติ สานต่อหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยฝึกการใช้ทักษะต่างๆให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 7-8 ก.ย.62 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..