กองอายุรกรรม

website: http://medicinebhumibol.com/

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/905/827_Himg_1648906015546.jpg

 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
สาขาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อเรา
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
ทำเนียบศิษย์เก่า-แพทย์ประจำบ้าน
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
ไฟโบร-สแกน(เครื่องตรวจตับ) เทคโนโลยีใหม่ รู้ผลไว...รักษาได้
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมโรคติดชื้อแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการ
ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4

Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (18/4/2022)

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม- 20 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร. 0 2534 7322 ในวันเวลาราชการ อ่านต่อ


 ประกาศปรับเวลาให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องตรวจอายุรกรรม (17/1/2022)
     ห้องตรวจอายุรกรรม กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง"ปรับเวลา" ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม/ประชุมวิชาการ
.
 สัปดาห์วันไตโลกและลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2565 (17/3/2022)
     หน่วยไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันไตโลกและลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “Bridge the knowledge gap to better kidney care” หรือ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต” โดยมี พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีนิทรรศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและมีการเสวนาความรู้ผ่าน ทาง Facebook LIVE จากแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ นักกำหนดอาหาร รวมทั้งมีการและเปลี่ยนความรู้กับผู้ป่วยโรคไตด้วยอ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART DAY Sparking to Start up your Heart 2021 (12/1/2022)
     ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART DAY Sparking to Start up your Heart 2021 เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ และระบบออนไลน์   ... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก (24/2/2021)
     คลินิกโรคลมชัก หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการ Challenging Internal Medicine Consultation (16/10/2020)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ "Challenging Internal Medicine Consultation" เมื่อวันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   อ่านต่อ


 (กอย.)ยามอยู่อุ่นน้ำใจ ยามห่างไกลอุ่นสัมพันธ์ (21/9/2020)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานยามอยู่อุ่นน้ำใจ ยามห่างไกลอุ่นสัมพันธ์ งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร กองอายุรกรรม เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 ณ ชุมนุมสัยญาบัตร พอ.      ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..