ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
สาขาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อเรา
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
ทำเนียบศิษย์เก่า-แพทย์ประจำบ้าน
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
ความรู้สู่ประชาชน
 
ไฟโบร-สแกน(เครื่องตรวจตับ) เทคโนโลยีใหม่ รู้ผลไว...รักษาได้
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมโรคติดชื้อแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส

html code 
   กองอายุรกรรม website: www.medicinebhumibol.com
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/905/827_Himg_758.jpg
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2567 (18/4/2023)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.อ.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ 0-2534-7322  อ่านต่อ


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (31/8/2022)
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับยื่นแสดงความจำนงเพื่อศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 16 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ น.อ.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร.091-735-7489, 0-2534-7341 หรือ e-mail: BAH.medicine@gmail.com  อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม/ประชุมวิชาการ
.
 งานวันไตโลก World Kidney Day (21/3/2023)
     ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานวันไตโลก World Kidney Day เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ลานชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ   .... อ่านต่อ


 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ (13/2/2023)
     ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ Daily Practice to Organ Donation & Brain Death Diagnosis in BAH เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ .... อ่านต่อ


 การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (14/12/2022)
     ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและส่งต่อของโรงพยาบาลเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ .... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการ COMMON INFECTIOUS DISEASE IN GASTROENTEROLOGY 2022 (6/12/2022)
     หน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการ COMMON INFECTIOUS DISEASE IN GASTROENTERROLOGY 2022 (In person and Virtual) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ .... อ่านต่อ


 ร้อยรักชาวไต...รวมใจ...กตเวทิตา แด่ พล.อ.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ (3/10/2022)
     ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานมุฑิตาจิต "ร้อยรักชาวไต...รวมใจ...กตเวทิตา แด่ พล.อ.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์" เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  .... อ่านต่อ


ทั้งหมด..