กองสูตินรีกรรม
ติดต่อ ห้องตรวจสูตินรีกรรม
ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร.0 2534 7156-8
โทรภายใน 2 7156-8
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการ
ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4

Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม เปิดบริการ'รับฝากครรภ์' (3/9/2021)
     ห้องตรวจสูตินรีกรรม กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการ "รับฝากครรภ์" ดังนี้ ฝากครรภ์ใหม่ เปิดให้บริการวันพุธ เวลา 08.00-10.00 น. ฝากครรภ์ต่อจากที่อื่น รับวันละ 10 ท่าน/วัน ให้บริการวันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2534 7157-8 พา "สามี" มาด้วย ทั้งฝากครรภ์ใหม่และฝากครรภ์ต่องดรับชาวต่างชาติอ่านต่อ


 ประกาศ 'งด' ให้บริการห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม (18/6/2021)
     ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม (ห้องอัลตร้าซาวด์) ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  งด ให้บริการคลินิกในเวลาราชการและคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 (เนื่องจากทำการย้ายหน่วย) และจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (ด้านหลังห้องตรวจสูตินรีกรรม) อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
.
 ประชุมวิชาการกองสูตินรีกรรม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 (13/8/2020)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 CONTEMPORARY OB & GYN 2020 Women's Health NOW and NEXT เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล (29/7/2020)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล ของพยาบาลกองสูตินรีกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการกองสูตินรีกรรม 2562 (11/3/2019)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 "ของมันต้องมี OB-GYN 2562" ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562   ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..