กองสูตินรีกรรม
ติดต่อ ห้องตรวจสูตินรีกรรม
ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร.0 2534 7156-8
โทรภายใน 2 7156-8
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องตรวจสูตินรีกรรม (4/3/2021)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ห้องตรวจสูตินรีกรรม "ปิด" ให้บริการคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันที่ 11-14 มีนาคม 2564 และในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ห้องตรวจสูตินรีกรรมย้ายสถานที่ไปให้บริการไปที่ ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
.
 ประชุมวิชาการกองสูตินรีกรรม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 (13/8/2020)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 CONTEMPORARY OB & GYN 2020 Women's Health NOW and NEXT เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล (29/7/2020)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล ของพยาบาลกองสูตินรีกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ... อ่านต่อ


 ประชุมวิชาการกองสูตินรีกรรม 2562 (11/3/2019)
     กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 "ของมันต้องมี OB-GYN 2562" ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562   ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..