กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยืทันสมัย
บริการประชาชน
 
ขั้นตอน/คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับบริการ
 
download เอกสารเผยแพร่
 
คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการการผ่าตัด
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Surgical Safety Checklist by กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
.
 การเตรียมตัวผ่าตัดเด็ก (14/6/2017)
     การเตรียมตัวผ่าตัดเด็ก กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อลูกน้อยต้องผ่าตัด พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไร มารับชมกันค่ะอ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 3 (25/9/2017)
     กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.น.ส.วชิรญาณ์ สุพร จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.น.ส.อรนุช ศรีสม าก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3.น.ส.ปริญญา กิตติยังกุล จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4. น.ส.ชนนิกานต์ ตันเดี่ยว จาก รพ.นครนายก 5.น.ส.เบญพร เรืองฤทธิ์ จากรพ.สมุทรสาคร  ... อ่านต่อ


 พิธีมอบประกาศนียบัตร"ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล" (22/9/2016)
     กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ที่สอบผ่านข้อสอบรวมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 2 จากกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ฯ ประกอบไปด้วย 1. ร.อ.หญิง นิตยา รักษาพันธ์ 2. ร.อ.หญิง ศิรินารถ ภุมรินทร์ (ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม) 3. ร.อ.หญิง เกศินี รักชอบ 4. ร.อ.หญิงอ่านต่อ


 งานประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยา (21/6/2016)
     กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยา ” ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย.59 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท อ.เมือง จ.เพชรบุรี ...อ่านต่อ


 ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (4/12/2015)
     กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ ห้องผ่าตัด 5 เมื่อ 3 ธ.ค.58 ...อ่านต่อ


 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล (28/9/2015)
     กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ซึ่งเป็นบุคลากรของกองทัพอากาศ โดย ร.อ.หญิง กรณิกา แก้วสี ได้รับรางวัลผลการสอบยอดเยี่ยมภาควิชาการ คะแนนสอบเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และ ร.อ.หญิง ชัญญารัตน์ เจริญสมบัติอมร ได้รับรางวัลผลการสอบยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.58...อ่านต่อ


ทั้งหมด..