ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    วิจัยและวิชาการ  ผลงานวิจัยและวิชาการ  
  ผลงานวิจัยและวิชาการ   
เนื้อหา   
 

1. แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3  นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลี
18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM 2019), จำนวน 2 คน

1. พญ.ปริญยดา ฝูงทองเจริญ  หัวข้อ ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วย IV N-acetylcysteine ในผู้ป่วยที่ไม่เป็นพิษ จากพาราเซตามอลเกนิขนาด  Adverse Reaction of IV N-acetylcysteine Therapy for Non-toxic Paracetamol Overdose: A Case-Control Study  
2. พญ.ทิฆัมพร  วงศ์ไชวะ  หัวข้อ อุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเพ้อในผู้ป่วยสูงอายุ ห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช  Incidence and Risk Factors of Delirium in  Elderly Emergency Department Patients  Bhumibol Adulyadej Hospital


 

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]