ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน  ด้านบริการ  
  ด้านบริการ   
เนื้อหา   
 

1. การให้บริการของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระดับตติยภูมิ และความพร้อมรองรับการเป็น Excellent Center ทั้งทางด้านโรคหัวใจและอุบัติเหตุ
2. การให้บริการ Stroke Fast Tract ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับกองอายุรกรรม
3. การให้บริการ Rapid Sequence Intubation ให้กับผู้ป่วยหนักของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลทางเดินหายใจอย่างเร่งด่วนทันท่วงที
4. การจัดทำแผนซ้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและการประเมินผลการซ้อมเชิงคุณภาพของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5. การจัดทำแผนรองรับผู้ป่วยเจ็บจากนิวเคลียร์ เคมี ชีวะรวมถึงการซ้อมและการประเมินผลการซ้อมเชิงคุณภาพ
6. การให้การรักษาเชิงรุกให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เช่น การจัดทำสื่อเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการดูแลตนเอง ด้านการป้องกันโรค และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการรักษา
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ Emergency Department Information System เพื่อให้การดูและรักษาผู้ป่วยได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งยังเอื้อต่อการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อการวิจัย และช่วยในการพัฒนาการบริการในอนาคต
8. การจัดระบบบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยและลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในช่วงเช้า
9. การสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังของแต่ละห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก เช่น เบาหวาน ภูมิแพ้หืด เป็นต้น
10. การจัดหารถพยาบาลกู้ชีพทดแทนคันเดิมที่ทรุดโทรมจากการใช้งานหนัก
11. จัดทำแผนบรรจุกำลังพลแพทย์เวชปฎิบัติฉุกเฉินและครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติโรคผิวหนัง เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมจนพอเพียงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการเรียนการสอน ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาที่รับผิดชอบ
12. พัฒนาระบบบริการของห้องตรวจโรคข้าราชการให้สอดคล้องกับระบบบริการปฐมภูมิต้นแบบตามแนวทางของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ..

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]