ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน  โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร  
  โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร   
เนื้อหา   
 

  วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปี
เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐาน และศักยภาพของหน่วยตรวจสุขภาพ

  ขั้นตอนการให้บริการ

  1. ติดต่อจุดคัดกรองเวชระเบียนชั้น 2 อ.คุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  2. แจ้งความประสงค์ขอตรวจสุขภาพประจำปี
  3. ติดต่อหน่วยตรวจสุขภาพ

1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]