ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน  โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)  
  โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)   
เนื้อหา   
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินและการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดจากโรคสะเก็ดเงิน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติในสังคม

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. หลังจัดกิจกรรมผู้ป่วยสามารถตอบแบบประเมินเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
2. เพื่อประเมินผลกระทบของผื่นสะเก็ดเงินต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

วิธีดำเนินการ
Derma Nurse ตกลงเรื่องเวลากับผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีเวลามากสามารถให้ความรู้ครบทุกเนื้อหา ถ้าผู้ป่วยมีเวลาจำกัดให้ความรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย เช่น ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาสะเก็ดหนาที่หนังศีรษะ มีปัญหาที่เล็บ มีปัญหาที่ข้อ หรือมีปัญหาเรื่องการใช้ยาไม่ถูกต้อง ต้องให้คำแนะนำเพื่อสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญ

เนื้อหาในการให้คำปรึกษาประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเอง
3. การสนับสนุนด้านสังคมและจิตใจ
 
หมายเหตุ
หน่วยตรวจโรคผิวหนัง จะจัดกิจกรรมกลุ่ม
“การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน” ภายในเร็วๆนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
โทร
02-5347159
9/07/53
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]