หน่วยประสาทศัลยศาสตร์
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
รายนามอาจารย์
 
ติดต่อเรา
หลักสูตร/ คู่มือ
 
คู่มืออาจารย์
 
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน
รายนามศิษย์เก่า
 
ทำเนียบรุ่น แพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์
งานพัฒนาคุณภาพ
รายนามแพทย์ประจำบ้าน
 
แพทย์ประจำบ้านปัจจุบัน
ปฎิทินปีการศึกษา 2563-2563
ผลงานหน่วยและผลงานวิจัย
 
ผลงานวิชาการ
 
full endoscopic HNP L4/5 LEFT
 
การผ่าตัดเส้นเลือดที่ผิดปกติภายในสมอง
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
Download บทความ เอกสารอื่น ๆ
 
บันทึกแพทย์ประจำบ้านเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา
 
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
 
ใบอุธรณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
 
ใบอุธรณ์ด้านการศึกษาและการปฏิบัติงาน
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  หน่วยประสาทศัลยศาสตร์  รายนามแพทย์ประจำบ้าน  
 


 แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ 5/2559
 
ร.ท.กฤช คุณวิโรจน์พานิช
ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นพ.กฤตนัย เบ็ญจาศิริโรจน์
ต้นสังกัด : รพ.ปทุมธานี
 แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ 4/2560
  
นพ.ธนบัตร สมบูรณ์ทรัพย์
ต้นสังกัด : -
 
นพ.ปฐวี ดารุนิกร
ต้นสังกัด : รพ.ยโสธร
 แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ 3/2561
 
นพ.ภาณุศักดิ์ หล่อตระกูล
ต้นสังกัด : รพ.สตูล

นพ.ณัฐวุฒิ ทับพิลา
ต้นสังกัด : รพ.ยโสธร
 แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ 2/2562
 
นพ.วชิรชัย พิทักษ์ทอง
ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 
พญ.ภัทริภา นิรมิตรมหาปัญญา
ต้นสังกัด : รพ.อ่างทอง
 แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ 1/2563
http://admin.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/935/6521/15585_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87.jpg
นายแพทย์ จิรายุ สิริยศธำรง
ต้นสังกัด : รพ.สระบุรี
http://admin.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/935/6521/15585_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
นายแพทย์ กิตติคุณ อรุณพันธ์
ต้นสังกัด : รพ.พัทลุง


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]